Načítavam
English version
Vstup pre registrovaných

Registrácia
Novinky na e-mail

Povedz mi a zabudnem; ukáž mi a ja si spomeniem; ale nechaj ma zúčastniť sa a ja pochopím.
(Konfucius)

Viac výrokov

21- dňový kurz meditácie vipassaná s bhante Sujivom 2017

Vedie: bhante Sujiva
Termín: 02. 07. 2018 - 04. 07. 2018
Prihlasovať sa môžete:   od 01. 02. 2017   do 15. 07. 2017

Bhante Sujiva navštevuje Slovensko tradične v júly, počas ktorého vedie trojtýždňové meditácie satipatthána-vipassaná. Neodmysliteľnou súčasťou kurzu sú bhanteho skvelo štruktúrované večerné rozpravy o Dhamme, ktoré sú neoceniteľnou pomocou v meditácii začiatočníkov i skúsených meditujúcich.

Bhante Sujiva umožňuje prísť aj na kratší pobyt, než na celý kurz.  Návštevníci, ktorí sa nechcú zúčastniť kurzu, ale iba prísť pozdraviť bhante Sujivu, tak môžu urobiť v prvý alebo v posledný víkend - nie uprostred kurzu. Prosím, rešpektujte to, aby ste nerušili tých, ktorí sa rozhodli venovať intenzívnej praxi.

Úplní začiatočníci a meditujúci, ktorí prídu na Javorie prvýkrát, sa môžu prihlásiť na prvý týždeň, kedy je vždy podávaná základná meditačná inštrukcia. Posledný týždeň je vyhradený pre tých, ktorí meditujú minimálne 2 týždne (nie je možné prísť len na posledný týždeň).

Režim kurzu je stredne prísny - vyžaduje sa striktné dodržiavanie ušľachtilého mlčania a odporúča sa dodržiavanie 8 etických predsavzatí. Každý večer je cca jednohodinový výklad Dhammy so zreteľom na meditačné techniky, nasledovaný priestorom pre otázky. Každý druhý deň má meditujúci osobný rozhovor s bhante Sujivom (inteview), kde podáva stručnú správu o tom, ako uplatňuje meditačné rady a pokyny. Asistentkou bude opäť Jitka Vodňanská, ktorá alternuje bhantemu Sujivu pri osobných rozhovoroch.

Strava

Na kurze je podávaná vegetariánska strava 2x denne (raňajky, obed). Večera je za príplatok 2€ na deň. Pre tých ktorý trpia alergiou na isté zložky jedla je podávaná bezlekovo-bezlaktózová strava. O vašej alergii nás prosím informujte v prihláške.

V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu ohlásených priamo v centre si vyhradzujeme právo Vám nevyhovieť.

Ubytovanie

Ubytovanie je v hlavnej budove, v jednej izbe sú 2 až 3 účastníci, a v malých chatkách, kde sú 1 až 2 účastníci. Obmedzený počet izieb (resp. chatiek) bude poskytnutý záujemcom o ubytovanie osamote, za príplatok 7 € na noc.

Nástup a ukončenie pobytu je vždy v sobotu, len vo výnimočných prípadoch a len po schválení organizátormi je možné zúčastniť sa inej dĺžky kurzu - aj vtedy sa však platí poplatok za celý týždňový blok.

Príspevok

Záloha na kurz s bhante Sujivom je stanovená vo výške 150 € bez ohľadu na dĺžku pobytu, pričom je možné prihlásiť sa samostatne len na prvý alebo len na druhý týždeň (nie na tretí), na prvé alebo druhé  dva týždne alebo na celý kurz. Suma minimálneho príspevku pri obsadenosti 2 osobami na izbe na jeden týždeň je 217 € (150 záloha + 67 € doplatok na mieste), na dva týždne 434 € (150 € záloha + 284 €doplatok na mieste) a na celý kurz 651 € (150€ záloha + 501 € doplatok na mieste). Pri neštandardných dĺžkach pobytu sa platí 31 € na noc. Táto suma zahŕňa ubytovanie a 2x denne stravu. Dodatočné ľahké večere je možné objednať si na mieste za 2 € na deň.

 

 

 

 

 

 

počet nocí

obsadenosť izby

sadzba
1 os./1 noc

1           

7             

14        

21

1 osoba

37 €

37 €

259 €

518 €

777 €

2 osoby na izbe

31 €

31 €

217 €

434 €

651 €

3 osoby na izbe

25,50 €

25,50 €

178,50 €

357 €

535,50 €

     

 

 

 

 

 

Základná sadzba je pri obsadenosti 2 osoby na izbe. Len pri plnej obsadenosti kapacity budovy sa začnú obsadzovať izby po 3 osoby, a len v prípade dostatočnej voľnej kapacity sa budú poskytovať aj izby pre obsadenosť jedna osoba na izbe. Svoje ubytovacie preferencie prosím vyznačte v prihláške na príslušný kurz. Organizátori si však vyhradzujú právo zmeny.

Tí z vás, ktorí ste sa úspešne prihlásili, uhraďte prosím zálohové platby čo najskôr, aby ste neboli vyradení a nedošlo tým k zbytočným komplikáciám. Berte prosím ohľad na ostatných, ktorí sú zatiaľ na čakacej listine a radi by vedeli, či majú šancu sa zúčastniť. Preto budeme čoskoro skracovať lehoty na úhradu zálohy, a tak prosím sledujte svoje mailové schránky, kde vám budú chodiť výzvy k zaplateniu, prípade o preradení na čakaciu listinu.

 

K platbe nezabudnite priradiť variabilný symbol (číslo registrácie) aby sme vedeli priradiť Vašu platbu a nedošlo k zbytočným komplikáciam.

  

STORNO PODMIENKY:

Po potvrdení rezervácie sa záloha za kurz hradí podľa inštrukcii v rezervačnom emaily.

Potvrdením rezervácie súhlasíte s dole uvedenými storno podmienkami a zaväzujete sa dodržiavať ubytovací poriadok a program kurzu.

1. Deň nástupu na pobyt sa hradí vopred dohodnutá suma (viď cenník kurzov) v hotovosti za ubytovanie, platba kartou nie je možná.

2. Zrušenie pobytu 30 dní a viac pred nástupom na kurz je vrátená záloha v 90% z výšky zálohy.

3. Zrušenie pobytu menej ako 30 dní záloha pred kurzom záloha sa vracia v 50% výške

4. Zrušenie pobytu menej ako 10 dní pred začiatkom kurzu sa záloha považuje za storno poplatok a nevracia sa v plnej výške.

  

 

Ďalšie podrobnosti budú zverejnené neskôr alebo poslané priamo do Vašej emailovej schránky.

Vložte e-mail, ak chcete dostať avízo o začiatku prihlasovania na tento kurz


Stav naplnenosti jednotlivých dní/častí kurzu

na celý kurz - prihlasovanie pozastavené
kapacita: 33 rezervované: 0 z toho záväzne rezervované: 0, na čakačke: 0
01.07.2017 - 08.07.2017 - prihlasovanie pozastavené
kapacita: 11 rezervované: 14 z toho záväzne rezervované: 11, na čakačke: 3
01.07.2017 - 15.07.2017 - prihlasovanie pozastavené
kapacita: 10 rezervované: 12 z toho záväzne rezervované: 8, na čakačke: 4
08.07.2017 - 22.07.2017 - prihlasovanie pozastavené
kapacita: 10 rezervované: 13 z toho záväzne rezervované: 12, na čakačke: 1
15.07.2017 - 22.07.2017 - prihlasovanie pozastavené
kapacita: 1 rezervované: 3 z toho záväzne rezervované: 1, na čakačke: 2
Pre iné