Načítavam
ENGLISH VERSION

Všímavý rozhovor s Jánom Burianom

Vedie: Ján Burian
Termín: 01. 06. 2018 - 08. 06. 2018
Prihlasovať sa môžete:   od 25. 01. 2018   do 25. 05. 2018

Honza Burian je psychoterapeut pôsobiaci v Prahe. Venuje sa psychoterapii založenej na empatickom načúvaní, používaní emócií a vnímaní tela. Pôsobí tiež ako učiteľ všímavosti (mindfulness) a empatickej komunikácie. Viedol už desiatky meditačných ústraní a kurzov mindfulness. Je známy napríklad aj tým, že tieto kurzy neorganizuje len pre širokú verejnosť alebo firmy, ale aj vo väzení. Za svojich hlavných učiteľov považuje bhante Sujivu, Sayadaw U Tejaniyu a Thich Nhat Hanha. Viac o jeho práci nájdete na: www.praveted.info

POPIS  KURZU

Na tomto meditačnom ústraní prepojíme pokoj s hlbokým vhľadom do meditácie samatha-vipassana s praktickým skúmaním a uzdravovaním medziľudských vzťahov.

Polovica každého dňa bude venovaná tichej meditácii, druhá polovica bude venovaná meditačným cvičeniam. Najdôležitejším z týchto cvičení je všímavý rozhovor. Rozhovory prebiehajú vo dvojici alebo v malej skupine. Striedajú sa fázy tichej meditácie a fázy, pri ktorých rozpráva len jeden človek a druhý počúva. Téma rozhovorov môže byť rôzna, napríklad „čo sa deje práve teraz“. V rámci všímavého rozhovoru, však skúmame aj ďalšie témy, ktoré sa nás hlboko dotýkajú ako pokoj, vďačnosť a priateľstvo, ale aj pominuteľnosť, strach, hnev. Jadrom cvičenia však nie je diskusia a premýšľanie. Pri rozhovore si hlavne všímame čo sa deje v mysli a v tele, keď sme v kontakte s druhými ľuďmi.

V priebehu ústrania bude priestor aj pre drobné meditačné cvičenia a hry, vhodné pre každodenný život. Ráno sa budeme venovať všímavému (nenáročnému) pohybu a bude čas aj na meditačné prechádzky v prírode. Cieľom všetkých meditácií, ktorým sa budeme venovať je odhaľovanie lipnutia a odporu, ktorý nás udržuje v strese a posilňovanie priateľského prijatia a schopnosti púšťať, ktoré nás naopak od stresu oslobodzujú.

Toto meditačné ústranie je vhodné pre ľudí bez meditačnej skúsenosti, ako aj pre skúsených meditujúcich. Pre nováčikov začína cvičenie všímavosti niečím zaujímavým a uchopiteľným - interakciou s ľuďmi. Pre tých skúsenejších je, naopak, veľkou výzvou udržať všímavosť aj pri medziľudskom kontakte a učiť sa, ako využívať všímavosť v praktickom živote.


Aby sme sa vzájomne nerušili a vytvorili bezpečné prostredie, budú na ústraní platiť tieto pravidlá:
 • Účasť na všetkých aktivitách je dobrovoľná. (Napríklad, ak sa Vám nebude chcieť hovoriť s druhými ľuďmi, budete mať možnosť venovať sa meditácii v tichu)
 • Ušľachtilé mlčanie (okrem všímavého rozhovoru)
 • Budeme dodržiavať 5 etických predsavzatí:  
 1. Nezraňovať živé bytosti.
 2. Nebrať, čo nie je dávané.
 3. Zdržať sa zmyslovej nestriedmosti (sexualita, prejedanie, lenivosť apod.).
 4. Nehovoriť nepravdivo,alebo zraňujúcim spôsobom.
 5. Neotupovať myseľ drogami (vrátane alkoholu).
 • Každý deň bude rozhovor o meditačnej praxi v malých skupinách. Bude aj možnosť individuálneho rozhovoru.

Viac o všímavosti v medziľudských

Vzťahy nám dávajú zmysel a uspokojenie, ale na druhej strane nám môžu prinášať aj silný stres a nepríjemné emócie. Hlavne sa jedná o odlúčenie od milovaných osôb, nutnosť tráviť čas s ľuďmi, ktorých nemáme radi, ale aj nenaplnené túžby po uspokojení vo vzťahoch, túžby nebyť sám, byť vnímaný či obdivovaný druhými, prípadne túžba skryť sa či utiecť. Všetko to spôsobuje stres, ktorý je ďalej udržovaný nepochopením a zvykmi. Všímavosť nám poskytuje vhľad do svojej zraniteľnosti - ako lipneme na tom, aby nás druhí ocenili a ako sa obávame, že nás odmietnu. Vďaka vhľadu môžeme zvládnuť svoje obavy a byť menej závislí na názoroch druhých. Lipnutie na vzťahoch je postupne nahradené schopnosťou hlboko počúvať a priateľsky prijať seba aj druhých. Učíme sa plne prežívať prítomnosť druhého človeka, rešpektovať ho a vnímať ako jedinečnú bytosť so svojimi radosťami i trápeniami.

 

Inšpiráciou pre cvičenie všímavosti vo vzťahoch môžu byť, napr.:

 • Relational mindfulness training, osemtýždňový program vytvorený Marekom Vichom a Janom Burianom
 • Insight Dialoge amerického meditačného učiteľa Gregory Kramera
 • Nenásilná komunikácia Marshalla Rosenberga
 • Umenie zdielať od budhistického učiteľa Thich Nhat Hanha 

STRAVA

Na kurze platí 5 etických predsavzatí, to znamená aj možnosť prijímať pevnú stravu popoludní. Keďže je tradíciou nášho centra, že sa podáva jedlo iba dopoludnia, v cene kurzu je vegetariánska strava 2x denne (raňajky, obed). Večere sú za príplatok 2€ na deň. Prípadný záujem o večeru, prosím, napíšte do poznámky pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára.

Pre tých, ktorí trpia alergiou na isté zložky jedla, je podávaná bezlepková alebo bezlaktózová strava. O vašej alergii nás, prosím, informujte v prihláške. V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu ohlásených až priamo v centre, Vám žiaľ nebudeme môcť vyhovieť zo zásobovacích príčin.

UBYTOVANIE

Ubytovanie je v hlavnej budove, v jednej izbe sú 2 až 3 účastníci. V prípade dostatočne voľnej kapacity centra je v letných mesiach možné sólo ubytovanie v chatkách, za príplatok 7 € na noc. Pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára môžete indikovať váš záujem o sólo ubytovanie. Organizátori si však vyhradzujú právo zmeny v prípade, že bude o kurz veľký záujem.

PRÍSPEVOK

Záloha za tento kurz je stanovená vo výške 60 €.

Základný príspevok na 1 osobu na 1 noc je 28 €. Celý kurz je za 196 €.

Doplatok za kurz sa platí na mieste v deň príchodu do centra.  Výšku doplatku si vyrátate odpočítaním zálohy 60 €.

Aj keď toto nie je čisto meditačný kurz a Honza nie je mníchom, nenárokuje si honorár za kurz. Podľa starobylej budhistickej tradície sa podávanie Budhovho učenia nedá vyjadriť žiadnymi hmotnými darmi a odmena učiteľovi sa skutočne skladá len z dobrovoľných finančných príspevkov, ktoré meditujúci vložia do dánovej krabičky na konci kurzu.

PROGRAM

Kurz začína v deň príchodu do centra. Príchod je možný od 15:00, okolo 18:00 je podávaná ľahká večera spojená s príhovorom organizátorov. Po 19:00 sa začína program s učiteľom. Nasledujúce dni sa dodržiava program kurzu. Presný program pre tento kurz bude v najbližšej dobe aktualizovaný. Posledný deň kurzu sa spravidla končí obedom.

 

Po prihlásení na kurz dostanete email s platobnými inštrukciami. Uhraďte, prosím, zálohové platby čo najskôr, aby ste neboli vyradený na čakaciu listinu a nedošlo tým k zbytočným komplikáciám. Po uhradení zálohy Vám príde ďalší email a miesto na kurze máte tak záväzne rezervované. Berte, prosím, ohľad na ostatných, ktorí sú zatiaľ na čakacej listine a radi by vedeli, či majú šancu sa zúčastniť. Keďže budeme postupne skracovať lehoty na úhradu zálohy, prosím, sledujte svoje emailové schránky, kde Vám budú chodiť výzvy k zaplateniu, prípadne o preradení na čakaciu listinu.

V platbe nezabudnite zadať variabilný symbol (číslo registrácie), aby sme vedeli priradiť Vašu platbu.

V prípade, že budete musieť zrušiť účasť na kurze, pozrite si prosím storno podmienky.

Približne 3-4 týždne pred začiatkom kurzu Vám zašleme pokyny so všetkými potrebnými podrobnosťami (ako sa na Javorie dostať, čo si so sebou priniesť, denný rozvrh) a kontaktmi (e-mail, telefónne čísla), ktoré si, prosím, vezmite so sebou, aby ste nás mohli kontaktovať v prípade nepredvídaných okolností, ktoré môžu nastať cestou.

prihlásiť sa

Vložte e-mail, ak chcete dostať avízo o začiatku prihlasovania na tento kurz


Stav naplnenosti jednotlivých dní/častí kurzu

01. 06. 2018 - 08. 06. 2018
kapacita: 40 rezervované: 3 z toho záväzne rezervované: 3, na čakačke: 0
Plánované kurzy

Všetky problémy zmiznú tak rýchlo, ako rýchlo sa naučís zostať pokojným a sledovať, ako sa navôkol rozlieva božská harmónia.

(J.S.Goldmith)