buddha background-2
Načítavam
ENGLISH VERSION

Javorie

Javorie je theravádové buddhistické meditačné centrum, ktoré poskytuje priestor na intenzívnu meditačnú prax.  Našou snahou je privádzať na Slovensko kvalitných učiteľov vipassany a  sprístupňovať tak Budhovu Dhammu v tomto kúte sveta. 

Plánované kurzy

„Nad vrcholmi hôr vládne mier. V korunách stromov sotva začuješ dych. Vtáčatá v lese stíchli. Postoj, a čoskoro aj ty pocítiš ten pokoj.“

(J.W.Goethe)

14.09.2018 - 23.09.2018Vedie: Maya Novákovárezervovať
ďalšie kurzy