Načítavam

Andrej Jeleník (Mindfulness)

Vedie: Andrej Jeleník
Termín: 28. 09. 2022 - 02. 10. 2022
Prihlasovať sa môžete:   od 03. 01. 2022   do 26. 09. 2022

Centrum Javorie organizuje rôzne typy kurzov. Naším hlavným zámerom je umožňovať vám praktikovať meditáciu satipathána- vipassana v podaní kvalitných učiteľov. Toto sú v našom ponímaní meditačné kurzy. Našu ponuku rozširujeme aj o samozásedy, čiže meditačné ústranie bez učiteľa.  Do tretice pridávame aj tzv. inšpiratívne kurzy, ktoré môžu prispieť k rozvoju vašej osobnosti avšak nevedú k úplnému vykoreneniu troch nečistôt (kilesá). Viac sa dočítate tu.

 


Andrej Jeleník je psychológ, lektor a terapeut.
Vyše 12 rokov pracuje v oblasti psychológie, osobného rozvoja a zvládania stresu. Pracoval v zdravotníctve, školstve aj v biznis sfére. Je certifikovaný lektor mindfulness programov MBSR, MBCT a MBCL a ucelené kurzy mindfulness vedie od roku 2016. Absolvoval viaceré výcviky zamerané na rozvíjanie mindfulness a súcitu v zahraničí, množstvo meditačných ústraní s rôznymi učiteľmi aj viacero pobytov v tme. Okrem toho absolvoval výcvik v procesorientovanej psychoterapii a ďalších terapeutických metódach. Zaujíma sa o bojové umenia, hory, more, múdrosť kontemplatívnych tradícií (hlavne budhistických, kresťanských a súfijských) a prírodných národov.

AKO TO BUDE PREBIEHAŤ

Budeme sa venovať praxi rozvíjania všímavosti (mindfulness) z pohľadu sekulárnych prístupov k meditácii (ktoré integrujú rôzne pôvodné ázijské meditačné tradície s pohľadom modernej vedy), pričom dôraz budem klásť na spoznanie rôznych aspektov praxe mindfulness, takzvané spektrum uvedomenia podľa Diany Winston (sústredené vnímanie,  flexibilné vnímanie, bezvýberové otvorené vnímanie a prirodzené uvedomenie). Tento intenzívny kurz je vhodný pre záujemcov, ktorí majú už nejaké skúsenosti s praxou všímavosti (absolvovali nejaký kurz či meditačný zásed) a umožní spoznať nové úrovne tejto praxe, ktoré môžu následne integrovať do každodenného života.
 
V rámci tohto pobytu budeme spoločne skúmať aj tieto témy:
3 systémy regulácie emócií
Vonkajšie a vnútorné výzvy v praxi rozvíjania všímavosti
Vnútorné bezpečie, opora a rozvíjanie súcitu
Neúsilie a bytie
Rozvíjanie kontaktu s telom a práca s telom v meditácii- uzemnenie, pružnosť, vyrovnanie (aligment) a dych

Organizačný priebeh kurzu: Ráno bude zvyčajne kratšia prednáška k praxi meditácie.  Počas dňa sa bude prevažne v polhodinových  intervaloch praktizovať meditácia všímavosti (sed a chôdza, prípadne všímavý pohyb), niektoré časti budú vedené lektorom a niektoré v tichu. Popoludní bude aj v rámci skupinového či individuálneho interview priestor na otázky a odpovede k praxi. Každý večer bude prednáška na špecifickú prehlbujúcu tému. Dodržuje sa ušľachtilé mlčanie a v niektorých častiach všímavé rozprávanie.
 

PRIHLÁSENIE

Prihlásiť sa dá na len celý kurz. Všetci účastníci musia prísť na prvý deň kurzu.  

PROGRAM

Kurz začína v prvý deň (Streda) o 18:00 ľahkou večerou. Končí sa posledný deň (Nedeľa)  po obede. Príchod do centra je možný od 14:00. Všetci účastníci musia prísť prvý deň kurzu najneskôr do 17:30. Po večeri nasleduje príhovor organizátorov a okolo 19:00 začína kurz. Od nasledujúceho rána platí denný program daný učiteľom.

STRAVA

Na kurze je podávaná vegetariánska strava 3x denne (raňajky, obed) a ľahká večera (polievka), čiže sa dodržiava 5 predsavzatí. Pre tých, ktorí trpia alergiou na isté zložky jedla, je podávaná bezlepková alebo bezlaktózová strava. O vašej alergii nás, prosím, informujte v prihláške. V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu ohlásených až priamo v centre, vám nebudeme vedieť vyhovieť zo zásobovacích príčin.

UBYTOVANIE

Ubytovanie je v hlavnej budove, v jednej izbe sú 2 až 3 účastníci. V letných mesiacoch poskytujeme ubytovanie aj v spodných chatkách (Kuti). V prípade dostatočnej kapacity centra je možné sólo ubytovanie za minimálnu sumu 45 € na deň. Pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára môžete indikovať váš záujem o sólo ubytovanie. Organizátori si však vyhradzujú právo zmeny v prípade, že bude o kurz veľký záujem.

KARMAJÓGA

Novinkou tento rok je výpomoc centru. Približne 15 až 60 min. denne, každý účastník kurzu. Na nástenke bude vypísaný výber pracovných úloh, z ktorých si jednu môžete zvoliť, napríklad pomoc v kuchyni, upratovanie spoločných priestorov, upratovanie v jedálni, zvonenie gongu, staranie sa o kvety, hrabanie sena a iné práce na pozemku podľa aktuálnej potreby. Pracovná meditácia je pri ústraní dôležitou súčasťou praxe. Prostredníctvom nej sa učíme, ako vniesť ducha bdelosti do bežných činností nášho života. Pracovná meditácia tiež podporuje komunitu a zaisťuje hladký priebeh ústrania ako aj chod centra. 
Na záver kurzu, pred odchodom, je každý povinný upratať svoju izbu/chatku a pomôcť aj so spoločnými priestormi (chodby, jedáleň, wc a podobne). Informácie dostanete pri príchode. Aj počas karmajógy sa dodržuje ušľachtilé mlčanie a všímavosť.

EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA

Meditačné centrum Javorie dodržiava aktuálne epidemiologické nariadenia vlády SR a ÚVZSR. Aktuálne a presné znenie opatrení pre konkrétny kurz dostanete v pokynoch pred kurzom.  

PRÍSPEVOK

Plná suma za kurz je 172€ (43€/noc)

Záloha za tento kurz je stanovená vo výške 86 € 

Učiteľovi sa platí len dána, čiže dobrovolný dar. 

 

Doplatok a prípadnú dánu pre centrum je monžné doplatiť v hotovosti, po príchode do centra. Príspevky za kurz zahŕňajú réžiu centra a cestovné náklady učiteľa a jeho asistentov. Nie je v nich zahrnutá dána pre učiteľa. Budeme radi, ak to zvážite a pokiaľ je to vo Vašich silách, prispejete primeraným darom učiteľovi. 

Po prihlásení na kurz Vám príde e-mail o dočasnej rezervácii s platobnými inštrukciami. Po pripísaní zálohy na náš účet obdržíte druhý e-mail potvrdzujúci vašu záväznú rezerváciu. Splatnosť zálohy je individuálna – vždy mesiac po prihlásení sa na kurz. 

V platbe nezabudnite zadať variabilný symbol (číslo registrácie), aby sme vedeli priradiť Vašu platbu. 

V prípade, že budete musieť zrušiť účasť na kurze, pozrite si storno podmienky.

Približne jeden týždeň pred začiatkom kurzu, Vám zašleme pokyny so všetkými potrebnými informáciami (ako sa na Javorie dostať, čo si so sebou priniesť, denný rozvrh) a kontaktmi (e-mail, telefónne čísla), ktoré si, prosím, vezmite so sebou, aby ste nás mohli kontaktovať v prípade nepredvídaných okolností, ktoré môžu nastať cestou.

V prípade epidemiologických opatrení vás budeme informovať o aktuálnych podmienkach za akých sa kurz bude môcť zrealizovať. Môže sa stať, že sa zmení maximálny dovolený počet prihlásených alebo môže byť aj celý kurz zrušený. Nuž taký je život počas korony. 

Tešíme sa na Vás.

 

 

Vložte e-mail, ak chcete dostať avízo o začiatku prihlasovania na tento kurz


Stav naplnenosti jednotlivých dní/častí kurzu

28. 09. 2022 - 02. 10. 2022
kapacita: 35 rezervované: 19 z toho záväzne rezervované: 19, na čakačke: 0
Plánované kurzy

Žákovi, který si vždy stěžoval na ostatní, Mistr řekl: "Pokud to, co sleduješ je mír, začni transformovat sám sebe, ne ostatní. Je lehčí nosit papuče než dávat koberec do celého světa.

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.