Načítavam

Dušan Šebo (Mindfulness)

Vedie: Dušan Šebo
Termín: 18. 03. 2021 - 21. 03. 2021
Prihlasovať sa môžete:   od 28. 12. 2020   do 14. 03. 2021

Centrum Javorie organizuje rôzne typy kurzov. Naším hlavným zámerom je umožňovať vám praktikovať meditáciu satipathána- vipassana v podaní kvalitných učiteľov. Toto sú v našom ponímaní meditačné kurzy. Našu ponuku rozširujeme aj o samozásedy, čiže meditačné ústranie bez učiteľa.  Do tretice pridávame aj tzv. inšpiratívne kurzy, ktoré môžu prispieť k rozvoju vašej osobnosti avšak nevedú k úplnému vykoreneniu troch nečistôt (kilesá). Viac sa dočítate tu.

Tento kurz je z tretej kategórie. Platia na ňom tieto pravidlá

Formálna a neformálna prax mindfulness sú dve silno prepojené oblasti. Ak ich dokážeme vhodne zosúladiť, je možné aj v bežnom živote napredovať smerom k šťastiu a vnútornej slobode. A práve prepojením intenzívneho tréningu s každodenným životom sa zaoberá tento kurz. Je určený začiatočníkom ako aj pokročilým, ktorí chcú prehĺbiť svoju všímavosť a dozvedieť sa viac o tom, ako rozvoj bdelej pozornosti hlbšie prepojiť s bežným životom. 

Organizačne sa kurz podobá bežným vipassanovým ústraniam. Počas dňa sa v hodinových intervaloch praktikuje sed a chôdza. Popoludní je v rámci skupinového interview priestor na otázky a odpovede k praxi. Každý večer je jedna hodina venovaná prednáške na tému a otázkam k téme. Dodržuje sa ušľachtilé mlčanie a všímavé rozprávanie.  

  • Úvod do mindfulness - bdelá pozornosť a jej vplyv na komplex ľudského zdravia a šťastia 
  • Vnútorné a vonkajšie prekážky - ako s nimi pracovať v súkromnom a pracovnom živote
  • Emócie v našom živote - význam emócií a ich vplyv na kvalitu života; neuroplasticita mozgu
  • Základy všímavej komunikácie - základné princípy a techniky komunikácie, ktorá neubližuje a spája

 

Mgr. Dušan Šebo, PhD. - je kouč, lektor mindfulness a všímavej komunikácie. Venuje sa individuálnemu sprevádzaniu a skupinovým mindfulness tréningom. Workshopy a prednášky viedol napríklad pre: Žilinskú univerzitu, Teach for Slovakia, Nadáciu pre deti Slovenska, Kazuistiky z pediatrie. Tréningu bdelej pozornosti sa venuje už takmer dvadsať rokov. Svoju prax a poznatky o mindfulness rozvíjal v Európe a Ázii najmä pod vedením ct. Sujivu, ct. Upanditu, ct. Pemasiri, ct. Dhammajivu. Na Geografickom ústave SAV sa venoval problematike udržateľného rozvoja. V súčasnosti žije so svojou manželkou a tromi deťmi v Kotrčinej Lúčke pri Žiline, kde stavajú slamenný dom. 

PRIHLÁSENIE

Prihlásiť sa dá na len celý kurz. Všetci účastníci musia prísť na prvý deň kurzu. Tento kurz je vhodný aj pre začiatočníkov. 

PROGRAM

Kurz začína v prvý deň (Štvrtok) o 18:00 ľahkou večerou. Končí sa posledný deň (Nedeľa)  po raňajkách. Príchod do centra je možný od 14:00. Všetci účastníci musia prísť prvý deň kurzu najneskôr do 17:30. Po večeri nasleduje príhovor organizátorov a okolo 19:00 začína kurz. Od nasledujúceho rána platí denný program daný učiteľom.

STRAVA

Na kurze je podávaná vegetariánska strava 2x denne (raňajky, obed). Odporúčame Vám dodržiavať osem predsavzatí (vtedy je večer len čajová prestávka s kúskom syra alebo čokolády na zahnanie najväčšieho hľadu). Dušan na tom netrvá a pokiaľ by to pre vás bolo veľmi náročné, môžete dodržiavať iba päť predsavzatí a dať si ľahkú večeru (polievka). Pre tých, ktorí trpia alergiou na isté zložky jedla, je podávaná bezlepková alebo bezlaktózová strava. O vašej alergii nás, prosím, informujte v prihláške. V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu ohlásených až priamo v centre, vám nebudeme vedieť vyhovieť zo zásobovacích príčin.

UBYTOVANIE

Ubytovanie je v hlavnej budove, v jednej izbe sú 2 až 3 účastníci. V letných mesiacoch poskytujeme ubytovanie aj v spodných chatkách (Kuti). V prípade dostatočnej kapacity centra je možné sólo ubytovanie za minimálnu sumu 45 € na deň. Pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára môžete indikovať Váš záujem o sólo ubytovanie. Organizátori si však vyhradzujú právo zmeny v prípade, že bude o kurz veľký záujem.

KARMAJÓGA

Novinkou tento rok je výpomoc centru. Približne 15 až 60 min. denne, každý účastník kurzu. Na nástenke bude vypísaný výber pracovných úloh, z ktorých si jednu môžete zvoliť, napríklad pomoc v kuchyni, upratovanie spoločných priestorov, upratovanie v jedálni, zvonenie gongu, staranie sa o kvety, hrabanie sena a iné práce na pozemku podľa aktuálnej potreby. Pracovná meditácia je pri ústraní dôležitou súčasťou praxe. Prostredníctvom nej sa učíme, ako vniesť ducha bdelosti do bežných činností nášho života. Pracovná meditácia tiež podporuje komunitu a zaisťuje hladký priebeh ústrania ako aj chod centra. 
Na záver kurzu, pred odchodom, je každý povinný upratať svoju izbu/chatku a pomôcť aj so spoločnými priestormi (chodby, jedáleň, wc a podobne). Informácie dostanete pri príchode. Aj počas karmajógy sa dodržuje ušľachtilé mlčanie a všímavosť.

EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA

Meditačné centrum Javorie dodržiava aktuálne epidemiologické nariadenia vlády SR a ÚVZSR. Aktuálne a presné znenie opatrení pre konkrétny kurz dostanete v pokynoch pred kurzom.  

ODPORÚČANÝ PRÍSPEVOK

Záloha za tento kurz je stanovená vo výške 63€ 

Minimálny príspevok je 63 €, odporúčaný príspevok 99 € a tzv. darcovský príspevok 120 €. Viac o našich odporúčaných cenách za kurzy sa dočítate tu

Dánu centru, resp. doplatok voči odporúčanej cene, je možné darovať v hotovosti, po príchode do centra. Odporúčané príspevky za kurz zahŕňajú réžiu centra a cestovné náklady učiteľa a jeho asistentov. Nie je v nich zahrnutá dána pre učiteľa. Budeme radi, ak to zvážite a pokiaľ je to vo Vašich silách, prispejete primeraným darom učiteľovi. 

Po prihlásení na kurz Vám príde e-mail o dočasnej rezervácii s platobnými inštrukciami. Po pripísaní zálohy na náš účet vám príde druhý e-mail potvrdzujúci vašu záväznú rezerváciu. Splatnosť zálohy je individuálna – vždy mesiac po prihlásení sa na kurz. 

V platbe nezabudnite zadať variabilný symbol (číslo registrácie), aby sme vedeli priradiť Vašu platbu. 

V prípade, že budete musieť zrušiť účasť na kurze, pozrite si storno podmienky

Približne jeden týždeň pred začiatkom kurzu, Vám zašleme pokyny so všetkými potrebnými informáciami (ako sa na Javorie dostať, čo si so sebou priniesť, denný rozvrh) a kontaktmi (e-mail, telefónne čísla), ktoré si, prosím, vezmite so sebou, aby ste nás mohli kontaktovať v prípade nepredvídaných okolností, ktoré môžu nastať cestou.

V prípade epidemiologických opatrení vás budeme informovať o aktuálnych podmienkach za akých sa kurz bude môcť zrealizovať. Môže sa stať, že sa zmení maximálny dovolený počet prihlásených alebo môže byť aj celý kurz zrušený. Nuž taký je život počas korony. 

Tešíme sa na Vás.

 

prihlásiť sa

Vložte e-mail, ak chcete dostať avízo o začiatku prihlasovania na tento kurz


Stav naplnenosti jednotlivých dní/častí kurzu

18. 03. 2021 - 21. 03. 2021
kapacita: 20 rezervované: 1 z toho záväzne rezervované: 0, na čakačke: 0
Plánované kurzy

„Ak chceš počuť spev svojej duše, obklop sa mlčaním.“

(Arturo Graf)

Vipassana

16.02.2021 - 21.02.2021Vedie: Hannes Huberrezervovať

Či Kung

23.02.2021 - 28.02.2021Vedie: Juraj Jaseňrezervovať

Mindfulness

03.03.2021 - 07.03.2021Vedie: Andrej Jeleníkrezervovať

Mindfulness

18.03.2021 - 21.03.2021Vedie: Dušan Šeborezervovať
ďalšie kurzy

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.