Načítavam

Dušan Šebo a Anna Smetanová (Vipassana a Qi Gong)

Vedie: Dušan Šebo
Termín: 21. 09. 2022 - 25. 09. 2022
Prihlasovať sa môžete:   od 05. 01. 2022   do 21. 09. 2022

Centrum Javorie organizuje rôzne typy kurzov. Naším hlavným zámerom je umožňovať vám praktikovať meditáciu satipathána- vipassana v podaní kvalitných učiteľov. Toto sú v našom ponímaní meditačné kurzy. Našu ponuku rozširujeme aj o samozásedy, čiže meditačné ústranie bez učiteľa.  Do tretice pridávame aj tzv. inšpiratívne kurzy, ktoré môžu prispieť k rozvoju vašej osobnosti avšak nevedú k úplnému vykoreneniu troch nečistôt (kilesá). Viac sa dočítate tu.


Mgr. Dušan Šebo, PhD. (mindcoach.sk) je kouč a meditačný učiteľ. Jeho osobným poslaním je prepájanie hlbokej všímavosti s každodenným životom. Vedie menšie skupinové ústrania a tréningy nenásilnej komunikácie. Svoju vlastnú meditačnú prax rozvíjal najmä pod vedením ct. Sujivu, ct. Dhammajivu Maha Thero, ct. Pemasiri, či Saydaw U Panditu. V r. 2021 obdržal od ctihodného Sujivu iniciáciu k výučbe meditácie satipatthana vipassana. V súčasnosti sa Dušan zameriava taktiež na rozvoj emocionálnej inteligencie detí a mladistvých a podporu vzťahovej väzby rodič-dieťa v rámci iniciatívy Spolubytie.

 

Mgr. Anna Smetanová, PhD. (www.nature-reconnection.eu) je koučka, lektorka, facilitátorka a certifikovaná inštruktorka Qi Gong, Nei Gong a Nei Dan podľa tradície Wudang. Anna prepája vonkajšiu i vnútornú prácu spôsobom, ktorý umožňuje znovunadobudnutie rovnováhy – na fyzickej i psycho-emocionálnej úrovni. Venuje sa individuálnym i skupinovým procesom, pri ktorých kladie dôraz na skúmanie a harmonizáciu vzťahu medzi vnútrom, fyzickým telom a vonkajším prežívaním sveta, v ktorom žijeme.  

 

Tento kurz je určený začiatočníkom a mierne pokročilým v praxi vipassana. Tým, ktorí s meditáciou vipassana ešte len začínajú bude vytvorené bezpečné prostredie, v ktorom môžu zakúsiť efekty hlbšej praxe. Podmienky tohto retreatu sú však nastavené tak, aby si na svoje prišli aj skúsenejší meditujúci. Meditačnú prax spestria kruhové skupinové zdieľania a večerné prednášky k téme všímavosti.

Dve hodiny denne budú venované relaxačným a energetizujúcim cvičeniam qigong pod vedením Anky Smetanovej. 

Súčasťou kurzu je pravidelné individuálne interview s učiteľom (cca 10 min. denne).   

Program:


5.00 budíček a ranná hygiena

5.30 qigong s Ankou

6.30 meditácia v sede

7.30 raňajky

8.30 meditácia v chôdzi

9.30 meditácia v sede

10.30 meditácia v chôdzi

11.30 meditácia v sede

12.30 obed, odpočinok

14.00 meditácia v chôdzi

15.00 meditácia v sede

16.00 meditácia v chôdzi

17.00 meditácia v sede

18.00 qigong s Ankou, odpočinok

19.30 večerná téma

20.30 meditácia v chôdzi

21.00 meditácia láskavosti (mettá)Témy večerných rozhovorov

Streda - Úvod do meditácie vipassana

Štvrtok - Základné prekážky a práca s nimi

Piatok - Faktory pokroku rozvoja vhľadu

 

Sobota - Prehlbovanie praxe v každodennom živote


PRIHLÁSENIE

Prihlásiť sa dá na len celý kurz. Všetci účastníci musia prísť na prvý deň kurzu. Tento kurz je vhodný aj pre začiatočníkov. 

PROGRAM

Kurz začína v prvý deň (Stredu) o 18:00 ľahkou večerou. Končí sa posledný deň (Nedeľa)  po raňajkách. Príchod do centra je možný od 14:00. Všetci účastníci musia prísť prvý deň kurzu najneskôr do 17:30. Po večeri nasleduje príhovor organizátorov a okolo 19:00 začína kurz. Od nasledujúceho rána platí denný program daný učiteľom.

STRAVA

Na kurze je podávaná vegetariánska strava 2x denne (raňajky, obed). Odporúčame Vám dodržiavať osem predsavzatí (vtedy je večer len čajová prestávka s kúskom syra alebo čokolády na zahnanie najväčšieho hľadu). Dušan na tom netrvá a pokiaľ by to pre vás bolo veľmi náročné, môžete dodržiavať iba päť predsavzatí a dať si ľahkú večeru (polievka). Pre tých, ktorí trpia alergiou na isté zložky jedla, je podávaná bezlepková alebo bezlaktózová strava. O vašej alergii nás, prosím, informujte v prihláške. V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu ohlásených až priamo v centre, vám nebudeme vedieť vyhovieť zo zásobovacích príčin.

UBYTOVANIE

Ubytovanie je v hlavnej budove, v jednej izbe sú 2 až 3 účastníci. V letných mesiacoch poskytujeme ubytovanie aj v spodných chatkách (Kuti). V prípade dostatočnej kapacity centra je možné sólo ubytovanie za minimálnu sumu 45 € na deň. Pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára môžete indikovať Váš záujem o sólo ubytovanie. Organizátori si však vyhradzujú právo zmeny v prípade, že bude o kurz veľký záujem.

KARMAJÓGA

Karmajóga je dobrovolná výpomoc centru. Približne 15 až 60 min. denne, každý účastník kurzu. Na nástenke bude vypísaný výber pracovných úloh, z ktorých si jednu môžete zvoliť, napríklad pomoc v kuchyni, upratovanie spoločných priestorov, upratovanie v jedálni, zvonenie gongu, staranie sa o kvety, hrabanie sena a iné práce na pozemku podľa aktuálnej potreby. Pracovná meditácia je pri ústraní dôležitou súčasťou praxe. Prostredníctvom nej sa učíme, ako vniesť ducha bdelosti do bežných činností nášho života. Pracovná meditácia tiež podporuje komunitu a zaisťuje hladký priebeh ústrania ako aj chod centra. 
Na záver kurzu, pred odchodom, je každý povinný upratať svoju izbu/chatku a pomôcť aj so spoločnými priestormi (chodby, jedáleň, wc a podobne). Informácie dostanete pri príchode. Aj počas karmajógy sa dodržuje ušľachtilé mlčanie a všímavosť.

EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA

Meditačné centrum Javorie dodržiava aktuálne epidemiologické nariadenia vlády SR a ÚVZSR. Aktuálne a presné znenie opatrení pre konkrétny kurz dostanete v pokynoch pred kurzom.  

PRÍSPEVOK

Cena za kurz je: 136€ (34€/noc)

Záloha za kurz je: 68 € 

 

Doplatok voči zálohe, je možné darovať v hotovosti, po príchode do centra. Príspevky za kurz zahŕňajú réžiu centra a cestovné náklady učiteľa a jeho asistentov. Nie je v nich zahrnutá dána pre učiteľa. Budeme radi, ak to zvážite a pokiaľ je to vo Vašich silách, prispejete primeraným darom učiteľovi. 

Po prihlásení na kurz Vám príde e-mail o dočasnej rezervácii s platobnými inštrukciami. Po pripísaní zálohy na náš účet vám príde druhý e-mail potvrdzujúci vašu záväznú rezerváciu. Splatnosť zálohy je individuálna – vždy mesiac po prihlásení sa na kurz. 

V platbe nezabudnite zadať variabilný symbol (číslo registrácie), aby sme vedeli priradiť Vašu platbu. 

V prípade, že budete musieť zrušiť účasť na kurze, pozrite si storno podmienky

Približne jeden týždeň pred začiatkom kurzu, Vám zašleme pokyny so všetkými potrebnými informáciami (ako sa na Javorie dostať, čo si so sebou priniesť, denný rozvrh) a kontaktmi (e-mail, telefónne čísla), ktoré si, prosím, vezmite so sebou, aby ste nás mohli kontaktovať v prípade nepredvídaných okolností, ktoré môžu nastať cestou.

V prípade epidemiologických opatrení vás budeme informovať o aktuálnych podmienkach za akých sa kurz bude môcť zrealizovať. Môže sa stať, že sa zmení maximálny dovolený počet prihlásených alebo môže byť aj celý kurz zrušený. Nuž taký je život počas korony. 

Tešíme sa na Vás.

 

Vložte e-mail, ak chcete dostať avízo o začiatku prihlasovania na tento kurz


Stav naplnenosti jednotlivých dní/častí kurzu

21. 09. 2022 - 25. 09. 2022
kapacita: 20 rezervované: 2 z toho záväzne rezervované: 2, na čakačke: 0
Plánované kurzy

„Keď stratíte spojenie s vnútorným tichom, stratíte spojenie so svojim ja. Ak stratíte spojenie so svojim ja, stratíte sa vo svete.“

(Eckhart Tolle)

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.