Načítavam

Jitka Vodnanská (Konštelácie a Vipassana)

Vedie: Jitka Vodňanská
Termín: 22. 10. 2021 - 29. 10. 2021
Prihlasovať sa môžete:   od 28. 12. 2020   do 18. 10. 2021

Centrum Javorie organizuje rôzne typy kurzov. Naším hlavným zámerom je umožňovať vám praktikovať meditáciu satipathána- vipassana v podaní kvalitných učiteľov. Toto sú v našom ponímaní meditačné kurzy. Našu ponuku rozširujeme aj o samozásedy, čiže meditačné ústranie bez učiteľa.  Do tretice pridávame aj tzv. inšpiratívne kurzy, ktoré môžu prispieť k rozvoju vašej osobnosti avšak nevedú k úplnému vykoreneniu troch nečistôt (kilesá). Viac sa dočítate tu.

Vipassana je kurz z prvej kategŕie a Konštelácie je kurz z tretej kategórie. Platia na ňom tieto  pravidlá

Ústredná osoba českej psychoterapie. Venuje sa supervízii, párovej terapii a vyše 25 rokov praktikuje vipassanu. Každý rok cestuje do Ázie na dlhé meditačné ústrania. Na Slovesnku a v Čechách roky učila spoločne s Bhante Sujivom na jeho českých a slovenských zásedoch. Viac o Jitke sa dočítate tu

PRIHLÁSENIE

Prihlásiť sa dá buď na celý kurz (Pia-Pia), alebo na jeho časti. Prvá časť sú konštelácie (Pia-Ne), druhá časť sú meditácie (Po-Pia).

PROGRAM

Kurz začína v piatok večerou o 18.00. Všetci účastníci musia prísť prvý deň turnusu (Na konštelácie piatok 22.10. alebo na vipassanu pondelok 12.10.) najneskôr do 17:30. Príchod do centra je možný od 14:00. Po večeri nasleduje príhovor organizátorov a okolo 19:30 začína kurz. Orientačný program Jitka stanovila nasledovne: 

1. deň - 2.deň Konštelácie (sobota-nedeľa)

7:00-8:00 meditácia 

8:00 raňajky

9:30-13:00 program konštelácií (časy sú orientačné, konštelácie sa nemôžu useknúť)

13:00 obed

15:00-18:00 program konštelácií (časy sú orientačné, konštelácie sa nemôžu useknúť)

18:00 večera

19:30 meditácia

3. deň - 7. deň Vipassana (pondelok - piatok)

6:00 - 7:00 meditácia

7:00 raňajky

8:00-9:00 meditácia v chôdzi

9:00 - 10:00 meditácia v sede

10:00 - 11:00 meditácia v chôdzi

11:00 - 12:00 meditácia v sede

12:00 obed

14:00-15:00 meditácia v chôdzi

15:00 - 16:00 meditácia v sede

16:00 - 17:00 meditácia v chôdzi

17:00 - 18:00 meditácia v sede

18:00 čajová prestávka

19:00 rozprava, alebo otázky a odpovede

20:00 večerná meditácia 

V prípade, že prídete iba na druhú časť, t.j. na meditácie, tak prosím pridite do 18:00. 

STRAVA

Na časti kurzu Konštelácie je podávaná vegetariánska strava 3x denne (raňajky, obed, večera). Na časti kurzu Vipassana je podávaná vegetariánska strava 2x denne (raňajky, obed). Odporúčame Vám dodržiavať osem predsavzatí (vtedy je večer len čajová prestávka s kúskom syra alebo čokolády na zahnanie najväčšieho hľadu). Jitka však na tom netrvá a pokiaľ by to pre vás bolo veľmi náročné, môžete dodržiavať iba päť predsavzatí a dať si ľahkú večeru (polievka). Pre tých, ktorí trpia alergiou na isté zložky jedla, je podávaná bezlepková alebo bezlaktózová strava. O vašej alergii nás, prosím, informujte v prihláške. V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu ohlásených až priamo v centre, vám nebudeme vedieť vyhovieť zo zásobovacích príčin.

UBYTOVANIE

Ubytovanie je v hlavnej budove, v jednej izbe sú 2 až 3 účastníci. V letných mesiacoch poskytujeme ubytovanie aj v spodných chatkách (Kuti). V prípade dostatočnej kapacity centra je možné sólo ubytovanie za minimálnu sumu 45 € na deň. Pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára môžete indikovať Váš záujem o sólo ubytovanie. Organizátori si však vyhradzujú právo zmeny v prípade, že bude o kurz veľký záujem.

KARMAJÓGA

Novinkou tento rok je výpomoc centru. Približne 15 až 60 min. denne, každý účastník kurzu. Na nástenke bude vypísaný výber pracovných úloh, z ktorých si jednu môžete zvoliť, napríklad pomoc v kuchyni, upratovanie spoločných priestorov, upratovanie v jedálni, zvonenie gongu, staranie sa o kvety, hrabanie sena a iné práce na pozemku podľa aktuálnej potreby. Pracovná meditácia je pri ústraní dôležitou súčasťou praxe. Prostredníctvom nej sa učíme ako vniesť ducha bdelosti do bežných činností nášho života. Pracovná meditácia tiež podporuje komunitu a zaisťuje hladký priebeh ústrania ako aj chod centra. 

Na záver kurzu, pred odchodom, je každý povinný upratať svoju izbu/chatku a pomôcť aj so spoločnými priestormi (chodby, jedáleň, wc a podobne). Informácie dostanete pri príchode. Aj počas karmajógy sa dodržuje ušľachtilé mlčanie a všímavosť. 

EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA

Meditačné centrum Javorie dodržiava aktuálne epidemiologické nariadenia vlády SR a ÚVZSR. Aktuálne a presné znenie opatrení pre konkrétny kurz dostanete v pokynoch pred kurzom.  

ODPORÚČANÝ PRÍSPEVOK

Záloha za tento kurz je stanovená vo výške 99 € 

Cena za konštelácie Jitke je 128€ (3200czk)

Meditácie vyučuje za dánu (dar). 

Ubytovanie a jedlo:

Počas konštelcií: 88€ (2 noci)

Počas vipassany: 165€ (5 noci)

Cena za celý kurz je: 253€

 V cene nie je zahrnutý poplatok obci za ubytovanie v hodnote 0,50€/noc. Poplatok obci sa platí pri vstupe do centra, tak ako aj doplatok k odporúčanej cene. 

Dánu centru je možné darovať v hotovosti, po príchode do centra. Príspevky za kurz zahŕňajú réžiu centra a cestovné náklady učiteľa a jeho asistentov. Nie je v nich zahrnutá dána pre učiteľa. Budeme radi, ak to zvážite a pokiaľ je to vo Vašich silách, prispejete primeraným darom učiteľovi. 

Podľa starobylej buddhistickej tradície sa podávanie Buddhovho učenia nedá vyjadriť žiadnymi hmotnými darmi a odmena učiteľovi sa skutočne skladá len z dobrovoľných finančných príspevkov, ktoré meditujúci vložia do dánovej krabičky na konci kurzu.

Po prihlásení na kurz Vám príde e-mail o dočasnej rezervácii s platobnými inštrukciami. Po pripísaní zálohy na náš účet vám príde druhý e-mail potvrdzujúci vašu záväznú rezerváciu. Splatnosť zálohy je individuálna – vždy mesiac po prihlásení sa na kurz. 

V platbe nezabudnite zadať variabilný symbol (číslo registrácie), aby sme vedeli priradiť Vašu platbu. 

V prípade, že budete musieť zrušiť účasť na kurze, pozrite si storno podmienky.

 

Približne jeden týždeň pred začiatkom kurzu, Vám zašleme pokyny so všetkými potrebnými informáciami (ako sa na Javorie dostať, čo si so sebou priniesť, denný rozvrh) a kontaktmi (e-mail, telefónne čísla), ktoré si, prosím, vezmite so sebou, aby ste nás mohli kontaktovať v prípade nepredvídaných okolností, ktoré môžu nastať cestou.

V prípade epidemiologických opatrení vás budeme informovať o aktuálnych podmienkach za akých sa kurz bude môcť zrealizovať. Môže sa stať, že sa zmení maximálny dovolený počet prihlásených alebo môže byť aj celý kurz zrušený. Nuž taký je život počas korony. 

Tešíme sa na Vás.

 

 

Vložte e-mail, ak chcete dostať avízo o začiatku prihlasovania na tento kurz


Stav naplnenosti jednotlivých dní/častí kurzu

na celý kurz
kapacita: 15 rezervované: 5 z toho záväzne rezervované: 3, na čakačke: 0
22.10.2021 - 24.10.2021
kapacita: 15 rezervované: 3 z toho záväzne rezervované: 3, na čakačke: 0
25.10.2021 - 29.10.2021
kapacita: 15 rezervované: 0 z toho záväzne rezervované: 0, na čakačke: 0
Plánované kurzy

Existuje ticho, do ktorého vonkajší svet neprenikne. Existuje odveký pokoj, ktorý nosíš v srdci a ktorý si nikdy nestratil.

inšpiratívny kurz

29.10.2021 - 31.10.2021Vedie: AHA Tímrezervovať

Mindfulness

03.11.2021 - 07.11.2021Vedie: Ján Burianrezervovať

Mindfulness

10.11.2021 - 14.11.2021Vedie: Andrej Jeleníkrezervovať

Beth Upton (Vipassana)

19.11.2021 - 28.11.2021Vedie: Beth Uptonrezervovať
ďalšie kurzy

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.