Načítavam

Rozvoj tvorivosti a citu pre harmóniu v joge, umení a výžive

Vedie: SIDAJA
Termín: 29. 04. 2022 - 01. 05. 2022
Prihlasovať sa môžete:   od 02. 01. 2022   do 29. 04. 2022

Centrum Javorie organizuje rôzne typy kurzov. Naším hlavným zámerom je umožňovať vám praktikovať meditáciu satipathána- vipassana v podaní kvalitných učiteľov. Toto sú v našom ponímaní meditačné kurzy. Našu ponuku rozširujeme aj o samozásedy, čiže meditačné ústranie bez učiteľa.  Do tretice pridávame aj tzv. inšpiratívne kurzy, ktoré môžu prispieť k rozvoju vašej osobnosti, avšak nevedú k úplnému vykoreneniu troch nečistôt (kilesá). Viac sa dočítate tu.Usporiadateľ: SIDAJA  

Simona Žiláková - učiteľka jogy /www.yogaintegraleducation.com/
Dagmar Milová - koordinátorka výživy
Janka Blažíčková - učiteľka jogy /Joga s Jankou - fb/

29. 4. – 1. 5. 2022 (piatok až nedeľa)

Čo si človek predstaví pod pojmom cit pre harmóniu? Harmóniu môže na prvý pohľad vnímať ako niečo pekné, vzbudzujúce príjemnú náladu, ktorá však súčasne môže zobrazovať len dočasný emocionálny zážitok, po ktorého odznení sa dostavuje pocit sklamania z bežnej reality... Pretrvávajúci cit pre harmóniu sa však nezakladá na rýchlo vzplanutých emóciach alebo povrchných pocitoch, ale na snahe o rozvoj ideálov krásy, múdrosti a lásky pri zachovaní bdelého objektívneho vnímania vonkajšieho sveta.

Tvorivá sila a cit pre harmóniu foriem v ásanovej praxi

Počas jogového seminára sa budeme zaoberať univerzálnymi zákonitosťami tvorivosti. Budeme spoznávať obsah, obraz a formu ásany, súčasne rozvíjať zmysel pre estetiku a harmonicky ladiť pohybovú dynamiku. Objektívne pozorovanie utváraných foriem ásan prispeje k harmonickému usporiadaniu vedomia i tela.

Výživa ako tvorivá sila v harmónii tvarov, farieb, vôní a chuti

Z pohľadu výživy tvorí základ pre vyvážené stravovanie starostlivý výber a spôsob prípravy stravy. Vytvoreniu harmónie tvarov, farieb a chuti, tiež vyváženému pomeru výživových hodnôt predchádza tvorivý prípravný proces, ktorý budeme spoznávať priamo na spoločnom workshope.

Rozvoj umeleckého citu pre tvary, farby a tóny

Budeme spoznávať princípy tvorivosti počas tvorby vlastného umeleckého diela. Prehĺbenie citu pre harmóniu tvarov a farieb podporíme aktivitou kreslenia na výtvarnom workshope. Cit pre harmóniu tónov a povznášajúci rytmus budeme rozvíjať počas spevu mantier.

PRIHLÁSENIE

Prihlásiť sa dá len na celý kurz. Všetci účastníci musia prísť prvý deň kurzu. simona@yogaintegraleducation.com Tel: +421 908 092 992

Cena za kurz je 160€

PROGRAM

Kurz začína v prvý deň o 18.00 ľahkou večerou. Končí sa posledný deň obedom. Príchod do centra je možný od 14:00. Všetci účastníci musia prísť prvý deň kurzu najneskôr do 17:00. Po večeri nasleduje príhovor organizátorov a okolo 18:00 začína kurz. 

STRAVA

Kurz je spojený s poznaním zdravej stravy a spoločným varením. v prípade alergií informujte organizátora vopred. V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu ohlásených až priamo v centre, vám nebudeme vedieť vyhovieť zo zásobovacích príčin.

UBYTOVANIE

Ubytovanie je v hlavnej budove, v jednej izbe sú 2 až 3 účastníci. V letných mesiacoch poskytujeme ubytovanie aj v spodných chatkách (Kuti). V prípade dostatočnej kapacity centra je možné sólo ubytovanie za sumu 60 € na deň. Pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára môžete indikovať Váš záujem o sólo ubytovanie. Organizátori si však vyhradzujú právo zmeny v prípade, že bude o kurz veľký záujem.

KARMAJÓGA

Čiže dobrovolná výpomoc centru. Približne 15 až 60 min. denne, každý účastník kurzu. Na nástenke bude vypísaný výber pracovných úloh, z ktorých si jednu môžete zvoliť, napríklad pomoc v kuchyni, upratovanie spoločných priestorov, upratovanie v jedálni, staranie sa o kvety, hrabanie sena a iné práce na pozemku podľa aktuálnej potreby. Prostredníctvom Karmajógy sa učíme ako vniesť ducha bdelosti do bežných činností nášho života. Pracovná meditácia tiež podporuje komunitu a zaisťuje hladký priebeh kurzu ako aj chod centra. Všetky práce sú dobrovolné. Nemusíte sa ich zúčastnovať, avšak vaša pomoc nás poteší a veľmi nám pomôže. 

 
Na záver kurzu, pred odchodom, je každý povinný upratať svoju izbu/chatku a pomôcť aj so spoločnými priestormi (chodby, jedáleň, wc a podobne). Informácie dostanete pri príchode. Aj počas karmajógy sa dodržuje ušľachtilé mlčanie a všímavosť. 

EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA

Meditačné centrum Javorie dodržiava aktuálne epidemiologické nariadenia vlády SR a ÚVZSR. Aktuálne a presné znenie opatrení pre konkrétny kurz dostanete v pokynoch pred kurzom.  

V prípade epidemiologických opatrení vás budeme informovať o aktuálnych podmienkach za akých sa kurz bude môcť zrealizovať. Môže sa stať, že sa zmení maximálny dovolený počet prihlásených alebo môže byť aj celý kurz zrušený. 

 

Tešíme sa na Vás.

Vložte e-mail, ak chcete dostať avízo o začiatku prihlasovania na tento kurz


Plánované kurzy

„Všetky javy sú bezobsažné. Keď to človek pozoruje s múdrosťou, neuspokojivosť toho vedie k odpútanosti. Toto je cesta očisty mysle.“

(Maranánussati)

KVET 3 Čistenie podvedomia

03.06.2022 - 06.06.2022Vedie: Eva Ďurišovárezervovať

KVET 4 Zamiluj sa do života

18.06.2022 - 24.06.2022Vedie: Eva Ďurišovárezervovať

25.06.2022 - 04.07.2022Vedie: Siarezervovať
ďalšie kurzy

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.