Načítavam

Lama Tsony (Tibetský buddhizmus)

Vedie: Lama Tsony
Termín: 13. 08. 2021 - 20. 08. 2021
Prihlasovať sa môžete:   od 02. 01. 2021   do 09. 08. 2021

Centrum Javorie organizuje rôzne typy kurzov. Naším hlavným zámerom je umožňovať vám praktikovať meditáciu satipathána- vipassana v podaní kvalitných učiteľov. Toto sú v našom ponímaní meditačné kurzy. Našu ponuku rozširujeme aj o samozásedy, čiže meditačné ústranie bez učiteľa.  Do tretice pridávame aj tzv. inšpiratívne kurzy, ktoré môžu prispieť k rozvoju vašej osobnosti, avšak nevedú k úplnému vykoreneniu troch nečistôt (kilesá). Viac sa dočítate tu.

Tento kurz je z prvej kategórie avšak jedná sa o Tibetský buddhizmus a nie Theravádu. Platia na ňom tieto pravidlá

Téma: Bodhicitta v perspektíve Mahámudry

Cesta bodhisattvu sú dva súčasne prebiehajúce a vzájomne sa dopĺňajúce tréningy: Rozlišovanie (Prajna) a súcitná doproprajnosť (Maitri/Karuna), sú známe ako Bodhicitta, prístup osvietenej mysle.

Zámer:

Hlboká túžba po prebudení, pramení z pochopenia prepojenosti všetkých bytostí a ich podmienenosti karmickými tendenciami. Sme vláčení a tlačení našimi zatemňujícimi emóciami, návykmi, čo nám bráni žiť vnútorný mier.

Uvedomujúc si túto skutočnosť, usilujeme o rozvinutie schopnosti oslobodiť všetky bytosti z utrpenia do skutočného šťastia buddhovstva, prebudenia.

Prax:

1/Rozlišovanie:

S tým ako sa učenia o meditácii z rôznych buddhistických tradícii stali prístupné našej spoločnosti, a rovnako rôzne obmeny aktuálne moderných  mindfulness praxí, narastá zmätok čo v skutočnosti znamená prax pokojného bytia (samatha) a meditácia vhľadu (vipashyana).
V určitom kontexte samatha značí slovo meditácia (dhyana, samten) a vipashyana rozlišovacie poznanie, jasné vnímanie (prajna, sherab). Aj keď kľud mysle je všeobecne samatha, vipashyana nie je závislá výlučne na kľude mysle.
Je potrebné porozumieť čo samatha a vipashyana znamenajú v kontexte základných náuk (Shravakayana a Mahayana) a čo znamenajú v kontexte Mahamudra – náuky konečného významu ( ngedön).
Ich význam je spomenutý v sútre Oblak klenotov. Samatha je stabilná pozornosť.  Vipashyana  je jednotlivé rozlišovanie, jasné vnímanie javov, správne a presne také aké sú.
Z hľadiska ich funkcie, sútra pokračuje: 
Samatha upokojuje rušivé emócie, kým Vipashyana ich úplne očisťuje, oslobodzuje. Takto sú obe príčinou nirvány.

2/ Súcitná doproprajnosť

Súcitná doproprajnosť sa v nás zrodí meditáciou posielania a brania (tonglen), tak ako je uvedená v Šantidévovom dôležitom diele, Cesta Bódhisattvu.
Tí ktorí sa túžia rýchlo stať 

Útočiskom pre seba a ostatných

Nech zamieňajú seba za ostatných. 

A tak príjmu posvätné tajomstvo.
Literatúra:
Štúdium a prax budú založené na dvoch knihách od Kunzig Shamara Rinpocheho, ktoré výjdu ako trilógia v jednom titule v českom jazyku. V angličtine: The Path to Awakening and Boundless Wisdom

PRIHLÁSENIE

Prihlásiť sa dá len na celý kurz. Všetci účastníci musia prísť prvý deň kurzu. Tento kurz je vhodný aj pre začiatočníkov. Detailné informácie mailom na organizátora Braňa Božíka: cestakprebudeniu@gmail.com alebo +421905069003 alebo TU. 

PROGRAM

Kurz začína v prvý deň (piatok) o 18:00 ľahkou večerou. Končí sa posledný deň (piatok) po obede. Príchod do centra je možný od 14:00. Všetci účastníci musia prísť prvý deň kurzu najneskôr do 17:30. Po večeri nasleduje príhovor organizátorov a o 19:30 začína kurz. Od nasledujúceho rána platí denný program daný učiteľom.


STRAVA

Na kurze je podávaná vegetariánska strava 3x denne. Odporúčame Vám dodržiavať osem predsavzatí (vtedy je večer len čajová prestávka s kúskom syra alebo čokolády na zahnanie najväčšieho hľadu). Lama Tsony však na tom netrvá a pokiaľ by to pre vás bolo veľmi náročné, môžete dodržiavať iba päť predsavzatí a dať si ľahkú večeru (polievka). Pre tých, ktorí trpia alergiou na isté zložky jedla, je podávaná bezlepková alebo bezlaktózová strava. O vašej alergii nás, prosím, informujte v prihláške. V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu ohlásených až priamo v centre, vám nebudeme vedieť vyhovieť zo zásobovacích príčin.

UBYTOVANIE

Ubytovanie je v hlavnej budove, v jednej izbe sú 2 až 3 účastníci. V letných mesiacoch poskytujeme ubytovanie aj v spodných chatkách (Kuti). V prípade dostatočnej kapacity centra je možné sólo ubytovanie za minimálnu sumu 45 € na deň. Pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára môžete indikovať Váš záujem o sólo ubytovanie. Organizátori si však vyhradzujú právo zmeny v prípade, že bude o kurz veľký záujem.

KARMAJÓGA

Novinkou tento rok je výpomoc centru. Približne 15 až 60 min. denne, každý účastník kurzu. Na nástenke bude vypísaný výber pracovných úloh, z ktorých si jednu môžete zvoliť, napríklad pomoc v kuchyni, upratovanie spoločných priestorov, upratovanie v jedálni, zvonenie gongu, staranie sa o kvety, hrabanie sena a iné práce na pozemku podľa aktuálnej potreby. Pracovná meditácia je pri ústraní dôležitou súčasťou praxe. Prostredníctvom nej sa učíme ako vniesť ducha bdelosti do bežných činností nášho života. Pracovná meditácia tiež podporuje komunitu a zaisťuje hladký priebeh ústrania ako aj chod centra. 
Na záver kurzu, pred odchodom, je každý povinný upratať svoju izbu/chatku a pomôcť aj so spoločnými priestormi (chodby, jedáleň, wc a podobne). Informácie dostanete pri príchode. Aj počas karmajógy sa dodržuje ušľachtilé mlčanie a všímavosť. 

EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA

Meditačné centrum Javorie dodržiava aktuálne epidemiologické nariadenia vlády SR a ÚVZSR. Aktuálne a presné znenie opatrení pre konkrétny kurz dostanete v pokynoch pred kurzom.  

PRÍSPEVOK

Záloha za tento kurz je stanovená vo výške 99 € 

Príspevok za celý kurz je 270 €.

 V cene nie je zahrnutý poplatok obci za ubytovanie v hodnote 0,50€/noc. Poplatok obci sa platí pri vstupe do centra, tak ako aj doplatok k odporúčanej cene. 

Dánu centru a doplatok voči celej sume je možné doplatiť v hotovosti, po príchode do centra. Príspevky za kurz zahŕňajú réžiu centra a cestovné náklady učiteľa a jeho asistentov. Nie je v nich zahrnutá dána pre učiteľa. Budeme radi, ak to zvážite a pokiaľ je to vo Vašich silách, prispejete primeraným darom učiteľovi.

Podľa starobylej buddhistickej tradície sa podávanie Buddhovho učenia nedá vyjadriť žiadnymi hmotnými darmi a odmena učiteľovi sa skutočne skladá len z dobrovoľných finančných príspevkov, ktoré meditujúci vložia do dánovej krabičky na konci kurzu.

Po prihlásení na kurz Vám príde e-mail o dočasnej rezervácii s platobnými inštrukciami. Po pripísaní zálohy na náš účet vám príde druhý e-mail potvrdzujúci vašu záväznú rezerváciu. Splatnosť zálohy je individuálna – vždy mesiac po prihlásení sa na kurz. 

V platbe nezabudnite zadať variabilný symbol (číslo registrácie), aby sme vedeli priradiť Vašu platbu. 

V prípade, že budete musieť zrušiť účasť na kurze, pozrite si storno podmienky.

 

Približne jeden týždeň pred začiatkom kurzu, Vám zašleme pokyny so všetkými potrebnými informáciami (ako sa na Javorie dostať, čo si so sebou priniesť, denný rozvrh) a kontaktmi (e-mail, telefónne čísla), ktoré si, prosím, vezmite so sebou, aby ste nás mohli kontaktovať v prípade nepredvídaných okolností, ktoré môžu nastať cestou.

V prípade epidemiologických opatrení vás budeme informovať o aktuálnych podmienkach za akých sa kurz bude môcť zrealizovať. Môže sa stať, že sa zmení maximálny dovolený počet prihlásených alebo môže byť aj celý kurz zrušený. Nuž taký je život počas korony. 

Tešíme sa na Vás.

 

prihlásiť sa

Vložte e-mail, ak chcete dostať avízo o začiatku prihlasovania na tento kurz


Stav naplnenosti jednotlivých dní/častí kurzu

13. 08. 2021 - 20. 08. 2021
kapacita: 40 rezervované: 20 z toho záväzne rezervované: 1, na čakačke: 0
Plánované kurzy

„Nejste zde pouze proto, abyste se starali o živobytí. Jste zde proto, abyte umožnili světu žít plněji, s odvážnější vizí, s ušlechtilejším duchem naděje a činu. Jste zde, abyste svět obohatili, a pokud na toto poselství zapomínáte, ochuzujete sami sebe.“

(Woodrow Wilson)

Vipashyana

13.08.2021 - 20.08.2021Vedie: Lama Tsonyrezervovať

Vipassana

03.09.2021 - 10.09.2021Vedie: Roman Mieslerrezervovať

Jóga s Lussette

16.09.2021 - 19.09.2021Vedie: Lucia Neštickárezervovať
ďalšie kurzy

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.