Načítavam

Sean Pritchard

Vedie: Sean Pritchard
Termín: 07. 06. 2019 - 16. 06. 2019
Prihlasovať sa môžete:   od 30. 11. 2018   do 31. 05. 2019

Sean Pritchard býval dlhé roky mníchom v Barme. Na Slovensku bude viesť svoj druhý kurz, avšak v Čechách viedol niekoľko kurzov organizovaných združením Buddha Mangala. Jeho hlavným učiteľom bol Sayadaw U Janaka, jeden z priamych žiakov samotného Mahasi Sayadawa.

Pred niekoľkými rokmi zložil mníšske rúcho, aby mohol viesť psychoterapeutickú poradňu, v ktorej využíva aj svoje meditačné skúsenosti.

Sean v súčastnosti žije a pôsobí v kanadskom Vancouveri. Ak by ste mali chuť, tu je zopár audio nahrávok, ktoré Sean nahral ešte ako U Vansa: https://www.calm.auckland.ac.nz/20.html

Vedie vipassanové kurzy v štýle Mahasi Sayadaw. Jedná sa o klasický režim, v ktorom sa strieda hodinová meditácia v sede s meditáciou v chôdzi. 

PROGRAM

Kurz začína v utorok 7.6. večerou o 18.00 a končí v štvrtok 16.6. obedom. Všetci účastníci by mali prísť prvý deň kurzu najneskôr do 17:30. Príchod do centra je možný od 14:00. Po večeri nasleduje príhovor organizátorov a okolo 19:00 začína kurz. Od nasledujúceho rána platí denný program daný učiteľom. 

Kurz je vipassanový s dôrazom na veľmi pomalé a všímavé pohyby. Sean odporúča dodržiavať 8 predsavzatí, ale netrvá na tom. Avšak ušľachtilé mlčanie je nevyhnutnosť. 

STRAVA

Na kurze je podávaná vegetariánska strava 2x denne (raňajky, obed). Nakoľko sa v centre dodržiava osem predsavzatí, na večeru sa podáva len čaj, syr alebo čokoláda na osvieženie. V prípade, že je to pre Vás veľmi náročné, je možné dodržiavať iba päť predsavzatí a dať si polievku na večeru. Pre tých, ktorí trpia alergiou na isté zložky jedla, je podávaná bezlepková alebo bezlaktózová strava. O Vašej alergii nás, prosím, informujte v prihláške. V prípade špeciálnych požiadaviek na stravu ohlásených až priamo v centre, Vám nebudeme vedieť vyhovieť zo zásobovacích príčin.

UBYTOVANIE

Ubytovanie je v hlavnej budove, v jednej izbe sú 2 až 3 účastníci. V letných mesiacoch poskytujeme ubytovanie aj v spodných chatkách (Kuti). V prípade dostatočne voľnej kapacity centra je možné sólo ubytovanie za minimálnu sumu 37 € na noc. Pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára môžete indikovať Váš záujem o sólo ubytovanie. Organizátori si však vyhradzujú právo zmeny v prípade, že bude o kurz veľký záujem.

ODPORÚČANÝ PRÍSPEVOK

Záloha za tento kurz je stanovená vo výške 180 €.

Minimálny príspevok je 180€, odporúčaný príspevok 300€ a tzv. darcovský príspevok 400€. Viac o našich odporúčaných cenách za kurzy sa dočítate tu.  

Dánu centru, resp. doplatok voči odporúčanej cene je možné darovať v hotovosti, po príchode do centra. Odporúčané príspevky za kurz zahŕňajú réžiu centra a cestovné náklady učiteľa a jeho asistentov. Nie je v nich zahrnutá Dána pre učiteľa, preto prispejte Seanovi primeraným darom.

Podľa starobylej buddhistickej tradície sa podávanie Buddhovho učenia nedá vyjadriť žiadnymi hmotnými darmi a odmena učiteľovi sa skutočne skladá len z dobrovoľných finančných príspevkov, ktoré meditujúci vložia do dánovej krabičky na konci kurzu.

 

POZOR: ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU!

Ak máte Javorie uložené v e-bankingu, dajte si na to, prosím, pozor. Nové číslo účtu Vám príde v potvrdzovacom emaily.

Po prihlásení na kurz Vám najprv príde e-mail o dočasnej rezervácii Až keď Vám potvrdíme prihlásenie, dostanete druhý email s platobnými inštrukciami. Uhraďte, prosím, zálohové platby čo najskôr, aby ste na to neskôr nepozabudli. Po uhradení zálohy Vám príde tretí email a miesto na kurze máte tak záväzne rezervované.

 

V platbe nezabudnite zadať variabilný symbol (číslo registrácie), aby sme vedeli priradiť Vašu platbu.

 

V prípade, že budete musieť zrušiť účasť na kurze, pozrite si storno podmienky.

Približne  jeden týždeň pred začiatkom kurzu Vám zašleme pokyny so všetkými potrebnými informáciami (ako sa na Javorie dostať, čo si so sebou priniesť, denný rozvrh) a kontaktmi (e-mail, telefónne čísla), ktoré si, prosím, vezmite so sebou, aby ste nás mohli kontaktovať v prípade nepredvídaných okolností, ktoré môžu nastať cestou.

Vložte e-mail, ak chcete dostať avízo o začiatku prihlasovania na tento kurz


Stav naplnenosti jednotlivých dní/častí kurzu

07. 06. 2019 - 16. 06. 2019
kapacita: 40 rezervované: 4 z toho záväzne rezervované: 3, na čakačke: 0
Plánované kurzy

„Cesta k poznání není nijak složitá, jen je třeba vyhnout se rozlišování. Když se osvobodíme od nenávisti a lásky, objeví se sama jako světlo ve dne.“

(Seng-Chao)

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.