Načítavam

Mindfulness víkend

Vedie: Maya Nováková
Termín: 04. 07. 2019 - 07. 07. 2019
Prihlasovať sa môžete:   od 10. 01. 2019   do 01. 07. 2019

Prvý mindfulness kurz na Javorí, pod vedením Mayi. Maya Nováková je meditačná učiteľka zo Slovenska, ktorá praktizuje Satipatthánu Vipassánu od roku 2007.  Maya má výcviky v koučingu (geštalt koučing) a psychoterapii (satiterapia), aktuálne je vo výcviku mindfulness programu (MBSR). Program MBSR (mindfulness based stress reduction) vytvoril v roku 1979 molekulárny biológ Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn na lekárskej fakulte University v Massachusetts. Svojim programom inšpiruje mnohé školy, väznice, nemocnice a psychologické centrá vo svete.

Čo je všímavý stav mysle (mindfulness)?

Ide o jednoduchú, ale efektívnu meditáciu, ktorá pomáha získať kontrolu nad rozlietanými myšlienkami a správaním. Mindfulness je proces aktívneho registrovania nových vecí. Dostáva človeka do prítomnosti. Všímavosť znamená udržanie vedomia v prebiehajúcom momente v súlade s našimi myšlienkami, citmi, telesnými pocitmi a okolitým prostredím. Všímavosť je tiež schopnosť rozvíjať si uvedomenie prítomného momentu, zatiaľ čo odsunieme bokom svoje naprogramované predsudky. Byť všímavý, znamená byť v spojení s priamou skúsenosťou momentu prítomnosti - tu a teraz, s otvorenosťou, zvedavosťou a bez posudzovania. Vďaka tomuto sústredeniu na prítomnosť sa stávame citlivejší k prebiehajúcim súvislostiam. Táto technika obmedzuje obavy a strach z toho, že narazíme na niečo, čo nebudeme schopní riešiť. Práve tento strach a obavy nás vyčerpávajú. Samotné premýšľanie nás nevyčerpáva.

Ľudia, ktorí mindfulness trénujú, sú sústredenejší ako tí, ktorí sa tomuto nevenujú. Je to tiež výborná technika na obmedzenie stresu, jedným slovom, táto metóda pomáha ľuďom prežívať rušný deň pokojným a produktívnym spôsobom.

Mindfulness je významným fenoménom v západnej psychologii a psychoterapii. Mindfulness je pôvodne inšpirovaná buddhistickou psychológiou (v páli jazyku sati). Do slovenčiny môžeme mindfulness prekladať ako uvedomenie, všímavosť, otvorená pozornosť, bdelá pozornosť, vedomé pozorovanie. 

 Benefity tréningu všímavosti:

1. Uvoľňuje stres

2. Pomáha pri sústredení

3. Zvyšuje kreativitu

4. Zvyšuje emocionálnu inteligenciu, súcit, altruizmus a prosociálnosť

5. Mení naše mozgy

6. Posilňuje vzťahy

7. Pomáha rodičom

8. Pomáha učiteľom

PRIHLASOVANIE A CENA

Prihlasovanie  a viac informácií na:  info@plejs.sk

PROGRAM

Kurz začína štvrtok 4.7.večerou o 18:00 a končí sa v nedeľu 7.7.obedom.

STRAVA

Chutná vegetariánska strava 2 x denne, plus ľahká večera.

UBYTOVANIE

Ubytovanie je  po dvojiciach, každá izba má vlastnú kúpeľňu, na zemi sú koberce, tiché prostredie uprostred hôr.

Jednoložkové ubytovanie je možné iba v prípade, že to kapacity centra dovolia (za príplatok 7€/noc)

VIAC INFO NA 

www.plejs.sk/mindfulness/

KONTAKT
0948 163 262 
mail :  info@plejs.sk

 

info: www.plejs.sk

 

Vložte e-mail, ak chcete dostať avízo o začiatku prihlasovania na tento kurz


Plánované kurzy

"Jak se můžu stát svatým člověkem - tak jako ty?" zeptal se žák. "Proč být svatým?" řekl Mistr. "Být člověkem je už docela velké uskutečnění."

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.