Načítavam

14-dňový kurz štyroch brahmavihár s Visu Teoh

Vedie: Visu Teoh
Termín: 13. 06. 2015 - 04. 07. 2015
Prihlasovať sa môžete:   od 12. 10. 2014   do 27. 06. 2015

Visu Teoh umožní účastníkom meditácií na Javorí jednak absolvovať kurz štyroch brahmavihár (p. nižšie), a to v rozsahu jedného alebo dvoch týždňov, a tiež bude k dispozícii ako vedenie pre tých, ktorí sa rozhodnú prísť na samozásed pred kurzom bhante Sujivu (1 až 2 týždne pred začiatkom kurzu vipassaná s bhante Sujivom, 4.7.2015 - 26.7.2015).

Pokiaľ sa meditujúci rozhodne ostať po kurze mettá (či už po jednom alebo po oboch týždňoch, t.j. od 13. alebo od 20. júna) na Javorí v rámci samozásedu (27.6. - 4.7.), alebo príde na samozásed a ostane aj na kurz vipassaná s bhante Sujivom (od 4. júla), príspevok za každý deň samozásedu je 5-7 eur na osobu na noc plus náklady na jedlo (to sa upresní podľa výsledného počtu záujemcov, počítajte cca 5 eur na osobu na deň). Pokiaľ sa niekto rozhodne prísť na Javorie len na samozásed, príspevok na osobu na noc je 15 eur plus strava.

 

Štruktúra týchto pobytov je teda nasledovná

13.6. - 20.6.2015 - kurz 4 brahmaviháry s Visu Teoh

20.6. - 27.6.2015 - kurz 4 brahmaviháry s Visu Teoh /alebo/ samozásed

27.6. - 3.7.2015 - samozásed

 

Výška príspevku:

- na kurz 4 brahmaviháry s Visu Teoh - 150 € na jeden týždeň (260 na dva týždne),

- na samozásed - 40 € na jeden týždeň (v prípade účasti na predchádzajúcom kurze 4 brahmavihár s Visu Teoh, alebo na nasledovnom kurze vipassaná s bhante Sujivom), inak 75 € (v prípade účasti iba na tomto samozásede) - oboje pri ubytovaní 2 osoby na izbe / v kuti (pri požadovanom ubytovaní osamote príplatok + 5 € na osobu na deň)

- pokiaľ sa niekto zúčastní kurzu s Visu Teoh (min. 1 týždeň), má nárok na 10 % zľavu z príspevku na kurz s bhante Sujivom (podrobnosti)

 

Štyri vznešené príbytky a vipassaná

Okrem všímavosti existujú štyri výnimočné, dôležité a prospešné mentálne kvality, ktoré potrebujeme rozvíjať v každodennom živote: dobroprajnosť/láskavosť, súcitnosť, zdieľaná radosť a vyrovnanosť. Buddha tieto štyri kvality označil ako Brahma-Viháry (príbytky Brahmu, nebeské príbytky, miesta, kde prebývajú nebeské bytosti), pretože reprezentujú božšký, vznešený a jemný spôsob života.

Okrem meditácie vhľadu (vipassaná) vyučoval Buddha meditácie štyroch vznešených stavov ako samostatnú prax. Tieto vlastnosti transformujú náš život, skrášlia a zušľachtia našu myseľ aj srdce a urobia ich vznešenými.

Behom tohto meditačného kurzu budete mať možnosť rovíjať práve tieto štyri vznešené a jemné mentálne faktory. Opakovane ich budeme navodzovať v mysli, aby sa z nich stala prirodzená súčasť našeho života. 

Mettá - meditácia láskavosti, dobroprajnosti - je vyžarovanie priania dobra a priateľskosti voči ostatným bytostiam, neprechovávanie neprajnosti voči nikomu. Je protikladom zloprajnosti, nenávisti a hnevu.

Karuná - meditácia súcitnosti - je generovanie súcitnosti, preciťovanie súcitu s ostatnými bytosťami, ktorým prajeme, aby boli zbavené utrpenia. Je protikladom krutosti.

Múditá - meditácia zdieľanej radosti - je premietanie a radovanie sa z mnohých požehnaní, ktoré sú v našom živote a ktoré často prehliadame alebo považujeme za samozrejmé, a tiež schopnosť radovať sa z úspechov iných, z ich šťastia a zdaru. Je protikladom neprajnosti, závisti a žiarlivosti.

Uppékhá - meditácia vyrovnanosti - je rozvíjanie silnej a stabilnej mysle, ktorá ostáva nedotknutá vzostupmi a pádmi života. Je protikladom mentálneho nepokoja a nervozity.

 

Visu Teoh nás prevedie praxou týchto štyroch stavov a povedie nás k nášmu skutočnému domovu, ktorým je nepretržité alebo aspoň časté prebývanie v týchto štyroch božských stavoch mysle. A k tomu pridá aj vipassanu, aby bola prax holistická a úplná. Vipassaná je zameranie všímavosti na pozorovanie tela a mysle, aby sme pochopili ich skutočnú povahu - čiže uvideli veci také, aké sú.

 

Vložte e-mail, ak chcete dostať avízo o začiatku prihlasovania na tento kurz


Stav naplnenosti jednotlivých dní/častí kurzu

na celý kurz
kapacita: 15 rezervované: 5 z toho záväzne rezervované: 5, na čakačke: 0
13.06.2015 - 20.06.2015
kapacita: 10 rezervované: 2 z toho záväzne rezervované: 2, na čakačke: 0
20.06.2015 - 27.06.2015
kapacita: 10 rezervované: 3 z toho záväzne rezervované: 3, na čakačke: 0
27.07.2015 - 04.07.2015
kapacita: 10 rezervované: 0 z toho záväzne rezervované: 0, na čakačke: 0
13.06.2015 - 27.06.2015
kapacita: 10 rezervované: 1 z toho záväzne rezervované: 1, na čakačke: 0
13.06.2015 - 04.07.2015
kapacita: 10 rezervované: 5 z toho záväzne rezervované: 5, na čakačke: 0
19.06.2015 - 21.06.2015
kapacita: 15 rezervované: 3 z toho záväzne rezervované: 3, na čakačke: 0
Plánované kurzy

„Nejste zde pouze proto, abyste se starali o živobytí. Jste zde proto, abyte umožnili světu žít plněji, s odvážnější vizí, s ušlechtilejším duchem naděje a činu. Jste zde, abyste svět obohatili, a pokud na toto poselství zapomínáte, ochuzujete sami sebe.“

(Woodrow Wilson)

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.