Načítavam

ZOOM kurz s Haraldom Reiterom (Dialóg vedúci k vhľadu)

Vedie: Harald Reiter
Termín: 11. 04. 2021 - 09. 05. 2021
Prihlasovať sa môžete:   od 17. 03. 2021   do 10. 04. 2021

Tento online kurz "Úvod do dialógu vhľadu" sa skladá s piatich 3 hodinových stretnutí v priebehu piatich týždňov. Kurz vám predstavý šesť častí dialógu vhľadu, založených na kontemplatívnom rámci Budhovho učenia. Program sa zameriava na základné prvky jeho medziľudskej praxe Dhammy:

  • Meditatívne kvality, ako sú bdelosť, skúmanie, energia, radosť, pokoj, sústredenie a vyrovnanosť
  • Múdrosť prameniaca z Dhammy  vrátane 4 ušľachtilých právd a 5 agregátov a ďalších učení
  • Vzťahy vrátane 4 brahmavihár a medziľudskej praxe bdelosti a vhľadu

Viac informácií o dialógu vhľadu nájdete na stránke navštívte stránku www.insightdialogue.org.


Účastníci sa budú stretávať v reálnom čase na ZOOMe počas piatich po sebe nasledujúcich týždňov vždy po 3 hodiny. Každý týždeň bude predstavené jedno alebo dve z usmernení, ktoré budú priamo prežívané v praxi kontemplatívneho dialógu.  Budú sa striedať obdobia tichej praxe bdelosti, riadených meditácií, rozhovorov, dialógovej kontemplatívnej praxe a výmeny skúseností. Medzi jednotlivými stretnutiami budú účastníci vyzvaní, aby praktizovali v každodennom živote.


Predpoklady:

Pre účasť sa vyžaduje určitá predchádzajúca skúsenosť s meditáciou, napríklad individuálna meditačná prax alebo predchádzajúca skúsenosť s kurzami všímavosti alebo s ústraním. Svoje otázky týkajúce sa tejto témy adresujte priamo Haraldovi Reiterovi meditation@shiatsu-im-raum.at

Slová môžu mať veľkú moc a keďže používame jazyk, potrebujeme bezpečný rámec. Buddha na to poskytuje prax morálky (5 Síl). Je prospešné praktizovať neubližovanie, dôvernosť voči tomu, čo sa zdieľa v rámci praxe dialógu, zdržiavanie sa zmyselných pôžitkov, zdržiavanie sa nesprávnych alebo ostrých rečí a zdržiavanie sa omamných nápojov a drog pred a počas zasadnutí kurzu.


Obmedzený počet účastníkov:

Aby sme podporili efektívnu prax tohto úvodu do dialógu vhľadu, je k dispozícii obmedzený počet miest. Z úcty ku všetkým, ktorí sa chcú kurzu zúčastniť, vás žiadame, aby ste sa pred prihlásením zaviazali, že sa budete zúčastňovať na všetkých stretnutiach počas trvania kurzu. Samozrejme, sme flexibilní, ak sa počas tohto obdobia vyskytnú nepredvídané okolnosti. Účastníci budú prijímaní na základe poradia, ako aj vyjadrenia ochoty zaviazať sa k účasti na všetkých zasadnutiach. Číslo na Zoom Vám bude oznámené e-mailom pred začiatkom kurzu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašej účasti, kontaktujte, prosím info@javorie.com

Cena

Tento kurz je ponúkaný na základe Dány (= dávanie, Prax štedrosti). Pozývame účastníkov, aby ponúkli Dánu na podporu Meditačného centra Javorie. Facilitátor ponúka tento kurz na podporu meditačného centra, čiže sa zrieka príjmania darov. Tu je uvedené naše číslo IBAN. Do poznámky uveďte: Harald Reiter. Oceníme akúkoľvek sumu, ktorú ste schopní poslať. 


IBAN: SK86 7500 0000 0040 1490 3479 (ČSOB)

BIC/SWIFT kód, CEKOSKBX

Prosíme, nepoužívajte náš bežný bankový účet, ktorý používame na bežné kurzy.


Dátum a čas

Päť po sebe nasledujúcich nedieľ, počnúc 11. aprílom až do 9. mája od 9.00 do 12.00 hod. stredoeurópskeho letného času. Skontrolujte si svoje časové pásmo tu: https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html.

Registrácia:

kliknite na tlačidlo v dolnej časti (lol). Iba rezervovaní záujemcovia dostanú informácie o ZOOM ID. 


Jazyk

Tento kurz sa bude vyučovať v angličtine so slovenským konzekutívnym tlmočením. Na účasť nie je potrebné ovládať oba jazyky. Všetci záujemcovia hovoriaci len po anglicky sú vítaní!

 

Vložte e-mail, ak chcete dostať avízo o začiatku prihlasovania na tento kurz


Stav naplnenosti jednotlivých dní/častí kurzu

11. 04. 2021 - 09. 05. 2021
kapacita: 30 rezervované: 8 z toho záväzne rezervované: 0, na čakačke: 0
Plánované kurzy

„Dovoľ svojim myšlienkam, aby sa upokojili. Aby si uvedomili krásu sveta a nepredstaviteľné, nesmierne poklady, ktoré ponúka. Všetko, čo v sebe skrýva, všetko, po čom túži tvoje srdce, všetko, na čo ťa tvoja povaha predurčuje - to všetko čaká len na teba. Ty na to prídeš. Prídeš na to.“

(E. Carpenter)

Metta

29.04.2021 - 02.05.2021Vedie: Ctihodná Visuddhirezervovať

24.05.2021 - 30.05.2021rezervovať

Vipassana

04.06.2021 - 11.06.2021Vedie: Veronika Nevolovárezervovať
ďalšie kurzy

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.