Zaradenie na čakačku

Každý kurz a každá prípadná časť kurzu (pokiaľ to učiteľ dovoľuje) má nastavený limit počtu účastníkov (podľa priania učiteľa a možností centra). Pri naplnení tohto limitu je prihlasovanie na daný kurz / časť kurzu pozastavené, resp. je možné sa prihlásiť len "na čakačku" (do poradovníka), t.j. len v prípade, že niekto zruší svoju platnú rezerváciu a uvoľní tak miesto, budete o tejto možnosti informovaní, a to v tom poradí, v akom ste sa prihlasovali do poradovníka.