Načítavam

Beth Upton 2024

Milí meditujúci,

s radosťou vám oznamujeme, že od 10. januára do 25. februára 2024 máme možnosť hosťovať 45-dňový zásed s Beth Upton.

Kvalifikujú sa tí účastníci, ktorí s Beth absolvovali aspoň 1 zásed. Prednosť budú mať tí, ktorí sa prihlásia na celú dĺžku 45 dní. V prípade, kedy zostanú voľné miesta, budeme otvorení aj možnosti prihlásiť sa na 30 alebo 15 dní.

Veľmi radi vás na Javorí privítame a urobíme všetko pre to, aby ste mali vhodné podmienky pre svoju meditáciu v týchto zimných mesiacoch.

Registráciu na tento kurz otvoríme 1. júla - prihlásiť sa bude možné od 1. do 31. júla.

Mettá,

Peter a Naďa

 

Dear meditators,

it is our pleasure to announce a 45 day retreat with Beth Upton, that will take place at out Javorie Meditation Centre in Slovakia from January 10 till February 25, 2024.

Participants who have taken at least 2 retreats with Beth are eligible. Preference will be given to those who sign up for the full lenght of 45 days. Howewer, if spaces remain available, we will allow a 30 or 15 day option.

We will be more than happy to have you here, some of you repeatedly, and will do our best to create favourable conditions for your practice during this winter time.

Registration for this retreat will be opened during the month of July only: from the 1st of July till 31st.

With metta,

Peter and Naďa

Plánované kurzy

„Dovoľ svojim myšlienkam, aby sa upokojili. Aby si uvedomili krásu sveta a nepredstaviteľné, nesmierne poklady, ktoré ponúka. Všetko, čo v sebe skrýva, všetko, po čom túži tvoje srdce, všetko, na čo ťa tvoja povaha predurčuje - to všetko čaká len na teba. Ty na to prídeš. Prídeš na to.“

(E. Carpenter)

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.