Načítavam

Intenzívny meditačný kurz pod vedením učiteľa

Intenzívne kurzy, nazývané tiež „zásedy“, slúžia na intenzívnu prácu s vlastnou mysľou. Meditácia prebieha celý deň – od okamihu prebudenia, či už vo formálnej meditácii v sede, v chôdzi, v stoji, alebo pri jedle, každodenných aktivitách, ba i v ľahu, keď sa ukladáme k spánku. Táto kontinuita pozornosti umožňuje hlbšie chápanie princípov, na ktorých funguje myseľ, súvislostí, vzájomnej podmienenosti.

Učiteľom môže byť mních, mníška alebo i laický učiteľ, obvykle bývalý mních. Učiteľ vedie meditujúcich každodennou rozpravou s témou meditačných postupov a tiež osobnými rozhovormi. Forma rozhovorov (individuálne či skupinové) a program kurzu závisí na konkrétnom učiteľovi (časy vstávania, časy jedla, časy spoločných meditácií, časy rozhovorov...)

Prítomnosť učiteľa dáva kurzu pevnú štruktúru a meditujúcim oporu a dôveru vo vedenie. Skúsený učiteľ z rozhovoru jasne rozpozná, akým smerom treba žiaka usmerniť, aby mal z kurzu a celkovo z meditácie čo najväčší prospech, žiaka motivuje a povzbudzuje.

Dodržuje sa osem etických predsavzatí.

Tento typ kurzov je vhodný tak pre začiatočníkov ako aj pre pokročilých meditujúcich. Prípadné obmedzenia si môže vyhradiť učiteľ a bývajú uvedené pri jednotlivých kurzoch.

Program dňa je spoločný a stupeň jeho záväznosti je určený učiteľom (niektorí učitelia trvajú na prísnejšej disciplíne, iní sú tolerantní a nabádajú žiakov k individuálnej praxi, aby si našli svoj vlastný režim). Jedlo je podávané dvakrát alebo trikrát denne, zabezpečené spoločne pre všetkých. Nie je vhodné, aby si meditujúci nosili vlastné jedlo a držali ho na izbách (výnimkou sú lekársky podložené prípady).

Cena / Príspevok: príspevok meditujúcich má pokryť náklady na ich pobyt (kuchár, posteľné prádlo, rôzne poplatky a dane za objekt) plus miestny poplatok za ubytovanie obci plus rozpočítané náklady na celoročnú prevádzku a na pobyt správcu, organizátora a učiteľa – preto sa navrhnutá minimálna výška príspevku na jednotlivé kurzy bude líšiť. Samozrejme záleží, koľko meditujúcich sa kurzu zúčastní – pri väčšom počte je príspevok nižší, pretože sa náklady rozpočítajú medzi väčší počet účastníkov. Pretože meditujúci môžu byť v rôznych životných situáciách, často sa stáva, že niektorí meditujúci veľmi potrebujú zúčastniť sa pobytu, no nemôžu si dovoliť prispieť v potrebnej výške. Preto je vítané, aby ostatní meditujúci s touto možnosťou počítali a podľa vlastných možností prispeli viac, než je stanovený minimálny príspevok na daný kurz.

Oddelene od príspevku na kurz je vítané, keď meditujúci obdarujú učiteľa (viac pozri v časti Dána), a tak mu vyjadria vďaku za to, že šíri Učenie a napomáha tak hľadajúcim poznať svoje vnútro a nájsť skutočné šťastie. Učitelia vyučujú Dhammu bez nároku na honorár, no aj oni majú určité výdavky (cestovanie, strava, ubytovanie pri presunoch). Štedrosť je navyše jedna z 10 dokonalostí (Páramí), prospešná vlastnosť mysle, ktorá približuje meditujúceho ku konečnému oslobodeniu.

 

Plánované kurzy

Dar Dhammy predčí všetky ostatné dary.

14.09.2018 - 23.09.2018Vedie: Maya Novákovárezervovať
ďalšie kurzy