Načítavam

Karma jóga

Naším cieľom je mať dlhodobo udržateľné meditačné centrum a nie luxusný hotel. Od tohto roka si preto budete sami upratovať izby/chatky. V takom stave v akom izbu necháte, ju nájde meditujúci, ktorý príde po Vás. Rovnako, ako je neustále potrebné upratovať si vlastnú myseľ, aj upratovanie a práca na Javorí je cesta, ktorá nikdy nekončí. Prach začína padať v zapätí ako sme ho utreli.  Pracovná meditácia je pri ústraní dôležitou súčasťou praxe. Prostredníctvom nej sa učíme ako vniesť ducha bdelosti do bežných činností nášho života. Preto vás chceme zapojiť aj do prác na pozemku a v budove.

Ako to bude prebiehať? Na nástenke bude vypísaný výber pracovných úloh, z ktorých si jednu môžete zvoliť, napríklad pomoc v kuchyni, upratovanie spoločných priestorov, upratovanie v jedálni, zvonenie gongu, staranie sa o kvety, hrabanie sena a iné práce na pozemku podľa aktuálnej potreby. Malo by to trvať približne 15 až 60 min denne, každý účastník kurzu. 

Na záver kurzu, pred odchodom, je každý povinný upratať svoju izbu/chatku a pomôcť aj so spoločnými priestormi (chodby, jedáleň, wc a podobne). Informácie dostanete pri príchode. Aj počas karmajógy sa dodržuje ušľachtilé mlčanie a všímavosť. 


Plánované kurzy

„Žiť na vhodnom mieste, z minulosti mať zásluhy a správne usilovať - to je najvyššie požehnanie.“

(Mahá mangala sutta)

Vipassana

16.02.2021 - 21.02.2021Vedie: Hannes Huberrezervovať

Či Kung

23.02.2021 - 28.02.2021Vedie: Juraj Jaseňrezervovať

Mindfulness

03.03.2021 - 07.03.2021Vedie: Andrej Jeleníkrezervovať

Mindfulness

18.03.2021 - 21.03.2021Vedie: Dušan Šeborezervovať
ďalšie kurzy

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.