Načítavam

Karma jóga

Naším cieľom je mať dlhodobo udržateľné meditačné centrum a nie luxusný hotel. Svoje izby resp. chatky si upratujete sami. V stave v akom izbu necháte, ju nájde meditujúci, ktorý príde po Vás. Rovnako, ako je neustále potrebné upratovať si vlastnú myseľ, aj upratovanie a práca na Javorí je cesta, ktorá nikdy nekončí. Prach začína padať v zapätí ako sme ho utreli.  Pracovná meditácia je pri ústraní dôležitou súčasťou praxe. Prostredníctvom nej sa učíme ako vniesť ducha bdelosti do bežných činností nášho života. Preto vás chceme zapojiť aj do prác na pozemku a v budove.

Ako to bude prebiehať? Na nástenke bude vypísaný výber pracovných úloh, z ktorých si jednu môžete zvoliť, napríklad pomoc v kuchyni, upratovanie spoločných priestorov, upratovanie v jedálni, hrabanie sena, trhanie buriny a iné práce na pozemku podľa aktuálnej potreby. Malo by to trvať približne 60 min denne, každý účastník kurzu. 

Na záver kurzu, pred odchodom, je každý povinný upratať svoju izbu/chatku a pomôcť aj so spoločnými priestormi (chodby, jedáleň, wc a podobne). Informácie dostanete pri príchode. Aj počas karmajógy sa dodržuje ušľachtilé mlčanie a všímavosť. 


Plánované kurzy

Žákovi, který si vždy stěžoval na ostatní, Mistr řekl: "Pokud to, co sleduješ je mír, začni transformovat sám sebe, ne ostatní. Je lehčí nosit papuče než dávat koberec do celého světa.

inšpiratívny kurz

29.10.2021 - 31.10.2021Vedie: AHA Tímrezervovať

Mindfulness

03.11.2021 - 07.11.2021Vedie: Ján Burianrezervovať

Mindfulness

10.11.2021 - 14.11.2021Vedie: Andrej Jeleníkrezervovať

Beth Upton (Vipassana)

19.11.2021 - 28.11.2021Vedie: Beth Uptonrezervovať
ďalšie kurzy

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.