Načítavam

Kto príde na Vassa 2020?

Na Javorí sa nám veľmi  osvedčilo pozývať mníchov na Vassa –obdobie dažďov. Každý mních čo u nás zatiaľ takto pobudol, niečím zaujímavým prispel k rozvoju Javoria.

Na budúci rok k nám príde český mních, ctihodný Pasāda.   Už teraz sa tešíme čo zaujímavé sa dozvieme od neho. Radi by sme upriamili pozornosť na jeho zámer učiť aj ľudí s psychickými problémami.  

Bhante Pasāda sa narodil v roku 1982 v Prahe. Vyštudoval medicínu a pracoval 4 roky v odbore psychiatria. S Buddhovým učením (Dhammou) prišiel do styku počas štúdia na vysokej škole. 0dišiel na Srí Lanku, kde strávil v lesných kláštoroch pol roka intenzívnej meditácie. Táto skúsenosť zmenila jeho život. Porozumel, že cesta Dhammy je ušľachtilou cestou mieru, ktorá ponúka možnosť oslobodenia sa z existenciálneho utrpenia, s ktorým je každý človek nevyhnutne konfrontovaný. Po návrate zo Srí Lanky pokračoval v medicíne, ale jeho srdce zostalo v tichom prítmí tropického lesa na ostrove Indického oceánu. Dokázal žiť bez svojho srdca ďalších 8 rokov, pokiaľ ho nakoniec život sám, tak ako sa prejavoval vo svojej neuspokojenosti a pominuteľnosti, nedonútil si uvedomiť, že zabudol na to najdôležitejšie. Život bez srdca stráca zmysel.

Ukončil kariéru lekára. V roku 2012 odišiel znovu na Srí Lanku, kde po druhýkrát, a teraz definitívne, vstúpil do mníšskeho rádu. Prvých niekoľko rokov pobýval v rôznych meditačných kláštoroch, stále ešte hľadajúci radu a útočisko vonku (mimo seba), pokiaľ nakoniec nepochopil, že vonku človek nikdy žiadne skutočné útočisko nájsť nemôže.

V súčasnej dobe žije spokojne sám v lesnej chatrči uprostred divočiny.

My sme ho pozvali Bhante Pasāda na tradičné 3-mesačné mníšske ústranie (august – október). V tomto období bude k dispozícii tým, ktorí túžia porozumieť povahe utrpenia (dukkha) a jeho zvládnutiu (dukkha-nirodha), tak ako to učil Plne Prebudený (Buddha).

Bhante Pasāda nevedie zásedy a nie je učiteľom vipassanovej meditácie. Buddhovo učenie chápe ako autentický život v pravde a dobrote, ktorého esencia je odriekavanie a nie získavanie. Cesta Dhammy je radikálnym opustením všetkého a tam, kde nič nezostáva, nie je priestor pre utrpenie.

Tí, ktorí chcú obohatiť a prehĺbiť svoju prax dôkladnejším oboznámením sa s Buddhovým učením, si môžu dohodnúť s Bhantem Pasāda individuálny meditačný pobyt. Vďaka jeho psychiatrickým skúsenostiam sa zároveň otvára možnosť aj tým, ktorých spirituálna prax je vážne limitovaná duševnou chorobou.

 

V prípade záujmu o samozásed pod vedením Bhanteho Pasādu, nám jednoducho napíšte email.

Váš tím Javoria.

Kto príde na Vassa 2020? 1
Bhante PasadaBhante Pasada
Plánované kurzy

„Pokoj je, keď nezáleží na tom ako plynie čas.“

(Maria Schell)

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.