Načítavam

Kto príde na Vassa 2020?

Na Javorí sa nám veľmi  osvedčilo pozývať mníchov na Vassa –obdobie dažďov. Každý mních čo u nás zatiaľ takto pobudol, niečím zaujímavým prispel k rozvoju Javoria.

Na budúci rok k nám príde český mních, ctihodný Pasāda.   Už teraz sa tešíme čo zaujímavé sa dozvieme od neho. Radi by sme upriamili pozornosť na jeho zámer učiť aj ľudí s psychickými problémami.  

Bhante Pasāda sa narodil v roku 1982 v Prahe. Vyštudoval medicínu a pracoval 4 roky v odbore psychiatria. S Buddhovým učením (Dhammou) prišiel do styku počas štúdia na vysokej škole. 0dišiel na Srí Lanku, kde strávil v lesných kláštoroch pol roka intenzívnej meditácie. Táto skúsenosť zmenila jeho život. Porozumel, že cesta Dhammy je ušľachtilou cestou mieru, ktorá ponúka možnosť oslobodenia sa z existenciálneho utrpenia, s ktorým je každý človek nevyhnutne konfrontovaný. Po návrate zo Srí Lanky pokračoval v medicíne, ale jeho srdce zostalo v tichom prítmí tropického lesa na ostrove Indického oceánu. Dokázal žiť bez svojho srdca ďalších 8 rokov, pokiaľ ho nakoniec život sám, tak ako sa prejavoval vo svojej neuspokojenosti a pominuteľnosti, nedonútil si uvedomiť, že zabudol na to najdôležitejšie. Život bez srdca stráca zmysel.

Ukončil kariéru lekára. V roku 2012 odišiel znovu na Srí Lanku, kde po druhýkrát, a teraz definitívne, vstúpil do mníšskeho rádu. Prvých niekoľko rokov pobýval v rôznych meditačných kláštoroch, stále ešte hľadajúci radu a útočisko vonku (mimo seba), pokiaľ nakoniec nepochopil, že vonku človek nikdy žiadne skutočné útočisko nájsť nemôže.

V súčasnej dobe žije spokojne sám v lesnej chatrči uprostred divočiny.

My sme ho pozvali Bhante Pasāda na tradičné 3-mesačné mníšske ústranie (august – október). V tomto období bude k dispozícii tým, ktorí túžia porozumieť povahe utrpenia (dukkha) a jeho zvládnutiu (dukkha-nirodha), tak ako to učil Plne Prebudený (Buddha).

Bhante Pasāda nevedie zásedy a nie je učiteľom vipassanovej meditácie. Buddhovo učenie chápe ako autentický život v pravde a dobrote, ktorého esencia je odriekavanie a nie získavanie. Cesta Dhammy je radikálnym opustením všetkého a tam, kde nič nezostáva, nie je priestor pre utrpenie.

Tí, ktorí chcú obohatiť a prehĺbiť svoju prax dôkladnejším oboznámením sa s Buddhovým učením, si môžu dohodnúť s Bhantem Pasāda individuálny meditačný pobyt. Vďaka jeho psychiatrickým skúsenostiam sa zároveň otvára možnosť aj tým, ktorých spirituálna prax je vážne limitovaná duševnou chorobou.

 

V prípade záujmu o samozásed pod vedením Bhanteho Pasādu, nám jednoducho napíšte email.

Váš tím Javoria.

Kto príde na Vassa 2020? 1
Plánované kurzy

Existuje ticho, do ktorého vonkajší svet neprenikne. Existuje odveký pokoj, ktorý nosíš v srdci a ktorý si nikdy nestratil.

Kurz zo Šimonom Grimmichom

03.11.2020 - 10.11.2020Vedie: Šimon Grimmichrezervovať

Silvester s Mayou

27.12.2020 - 01.01.2021Vedie: Maya Novákovárezervovať
ďalšie kurzy

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.