Načítavam

Meditácia vhľadu

 

Vipassanā bhavana – kultivovanie vhľadu

 

 

Dá sa povedať, že až rozvíjaním vhľadu nasledujeme pravý Buddhov odkaz. Práve týmto typom kultivácie mysle totiž Buddha dospel k jej úplnému očisteniu – osvieteniu (nibbána).  Samotný Buddha v tomto zmysle hovoril o satipatháne, čiže o pozornosti zameranej na štyri podklady všímavosti. Tento termín sa používa aj dnes, avšak uchytil sa skôr na Srí Lanke. Barmská tradícia má tendenciu hovoriť o vipassane. Čo je dôležitejšie vedieť, je to, že pri vipassane dochádza k vhľadom do podstaty reality, čo vedie k postupnému (vo výnimočných prípadoch aj k ráznemu) odbúravaniu nečistôt (kilesa).

Pri meditácii vhľadu sa rozvíja hlavne všímavosť (sati). Myseľ sa zameriava na pozorovanie a bdelé uvedomovanie objektov, ktoré prichádzajú do jej zorného poľa. Naša myseľ je neuveriteľne rýchla, a tak sa nám môže zdať, že dokážeme vnímať viac objektov naraz. Pravda je však taká, že v jednom okamihu dokážeme vnímať iba jeden objekt. Začne nám to byť jasné, keď sa postupne pri meditovaní naša všímavosť zostrí a vycibrí. Nie je to však len všímavosť, ktorá sa takouto praxou zdokonaľuje. Hovoríme o zostrovaní piatich kontrolných schopností (indriya), ktoré sú:

1. viera resp. dôvera (sadha)

2. úsilie (viriya)

3. všímavosť (sati)

4. koncentrácia (samadhi)

5. múdrosť (paña)

Všímavosť (sati) je hlavnou riadiacou schopnosťou, ktorá akoby riadi ostatné štyri, ale sama o sebe nestačí. Na to, aby sme začali meditovať, musíme mať určitú minimálnu úroveň dôvery v učenie (inak by sme sa vlastne o buddhizmus ani nezačali zaujímať) a musíme vyvinúť úsilie aspoň také, aby sme boli schopní sedieť v ústraní. Až potom začíname všímavo pozorovať meditačný objekt, čo prirodzene vedie k prehĺbeniu koncentrácie. Po čase sa začnú dostavovať prvé pozorovateľné výsledky, čo len prehĺbi našu dôveru v učenie. Následne sa zvýši aj naše úsilie, a tak meditujúci nadobúda stále intenzívnejšie meditačné skúsenosti, ktoré tvoria základy skutočnej múdrosti, t.j. zažitiu vecí takých, aké v skutočnosti sú. Jedná sa o vysoko zážitkovú prácu s vlastnou mysľou. Múdrosť postupne rastie, vhľady sa prehlbujú až dochádza k realizácii tej najvyššej múdrosti – k osvieteniu (realizácii nibbany). Toto je samozrejme hlavný a najušľachtilejší cieľ praktikovania meditácie vhľadu, ale je dôležité neustále rozvíjať skromnosť a trpezlivosť. Dobré však je, že už počiatočné vhľady dodajú životu ľahkosť a radosť. Človek získa väčší odstup od stresových situácií, problémy akoby prestanú byť tak vážne ako sa obyčajne byť zdajú a naopak maličkosti začnú naberať na kráse a dôležitosti. Nedalo by sa už toto nazvať múdrosťou?

Základným meditačným objektom je pri vipassane podľa barmskej tradície spravidla brucho1, resp. pozorovanie zdvíhania a klesania brušnej steny. Ďalším zaužívaným objektom je nádych a výdych pozorovaný v nosných dierkach. Myseľ sa nezameriava na objekt ako taký, ako to bolo pri samathovej meditácii, ale skôr na zmenu charakteristík daného objektu. Najskôr sú to zmeny spojené s konvenčnou realitou ako pozorovanie tepla, tlaku, pohybu a pod. Neskôr sa myseľ začne zameriavať na univerzálnejšie charakteristiky, menovite pominuteľnosť (anicca), neuspokojivosť (dukkha) a neprítomnosť trvalej podstaty – „Ja“ (anatta). Tieto základné charakteristiky sú vlastné všetkým podmieneným javom. Keď hovoríme o pochopení podstaty reality v súvislosti s rozvojom bdelej pozornosti, máme na mysli práve vhľad do týchto troch univerzálnych charakteristík. Toto vedie najskôr k oslabeniu a neskôr k vykoreneniu troch koreňov zla – chtivosti, hnevu a zaslepenosti, teda k úplnému očisteniu mysle a definitívnemu oslobodeniu od utrpenia z kolobehu znovuzrodení – k osvieteniu (nibbana).

Dvíhanie a klesanie brušnej dutiny je veľmi dobrým meditačným objektom z viacerých dôvodov. Ide totiž o pomerne hrubý, a teda ľahko postrehnuteľný objekt, ktorý je spravidla vždy prítomný. Neskôr, keď meditujúci rozvinie stabilnejšiu a ostrejšiu všímavosť, môže ju začať usmerňovať aj na iné, jemnejšie objekty.

    

Plánované kurzy

„A ticho prichádza ako liečivý obklad, aby zahojilo údery hluku.“

(O.W.Holmes)

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.