Načítavam

Nové rozdelenie kurzov

 

Javorie prechádza miernymi zmenami. Začíname sa otvárať viacerým typom kurzov. Stále si pozorne vyberáme a kladieme dôraz na to aby všetky kurzy u nás prispievali rozvoju osobnosti, boli tiché a meditátívne. Avšak už to nie je len o meditácií vipassana. Tak sme pre vás pripravili tento stručný popis troch typov kurzov aké sa u nás konajú.

1. Meditačný kurz s učiteľom

Väčšinu nami ponúkaných akcií predstavujú meditačné ústrania s rôznymi učiteľmi. V prevažnej miere ide o buddhistických mníchov, ale máme veľmi dobré skúsenosti aj s laickými učiteľmi. Kurzy sú zamerané na meditáciu vipassana v niektorých prípadoch môžu byť kurzy zamerané aj na iný typ buddhistických meditácií (napríklad metta a iné). Trvanie kurzov môže byť rôzne. Od krátkych 5-dňových ústraní až po intenzívne 3-týždňové kurzy. Minimálna dĺžka pobytu je stanovená učiteľom, ale prevažne to býva 7 dní. Zásadne sa dodržujú pravidlá centra. Viac informácií nájdete v sekcii učiteliaprogram kurzov a cenník.

2. Samozásed

Ponúkame tiež možnosť samostatného meditačného ústrania. Meditujúci dodržuje svoj vlastný program a zabezpečuje si vlastnú stravu. K dispozícii je kuchynka so základným vybavením, chladničkou, hrncami a pod. Dodržuje sa päť alebo osem etických predsavzatí, podľa vlastného rozhodnutia. 
Tento typ kurzov je vhodný len pre pokročilejších meditujúcich, ktorí už poznajú základné meditačné inštrukcie a dokážu dodržiavať disciplínu a meditovať aj úplne sami, bez prítomnosti učiteľa. Využitím tejto možnosti si prípadne môžete predĺžiť zásed s učiteľom tým, že prídete pred kurzom alebo zostanete po kurze.

Účasť na samozásde je možná iba pri dodržaní pravidiel centra počas samozásedu. Tento typ pobytu je finančne zvýhodnený. Pozrite si cenník kurzov. Miesto kde vás ubytujeme záleží od ročného obdobia a iných faktorov. Tu si môžete pozrieť možnosti ubytovania

3. Inšpiratívne kurzy

Do tejto kategórie radíme všetky ostatné kurzy, ktoré u nás organizujeme. Rozširujeme tým našu paletu kurzov, ktoré pomáhajú lepšie uchopiť a porozumieť každodenný život, alebo iným spôsobom pomôcť vášmu osobnému rozvoju. Snažíme sa zachovať meditatívny charakter centra a tak našu paletu kurzov rozširujeme iba o smery, ktorým dôverujeme. Je to napríklad nový mindfulness štýl, yin yoga, alebo qi gong (či kung). Počas týchto kruzov platia pravidlá centra počas inšpiratívnych kurozv (ako inak?). 

Poznámka: Pri všetkých typoch kurzov si organizátor vyhradzuje právo na povolenie, alebo zamietnutie pobytu. Zároveň si organizátor vyhradzuje právo ukončiť pobyt osobe, resp. skupine osôb, ktorá nedodržuje pravidlá centra, denný režim alebo inak narušuje priebeh kurzu.

 

Plánované kurzy

„Ak chceš počuť spev svojej duše, obklop sa mlčaním.“

(Arturo Graf)

Vipashyana

13.08.2021 - 20.08.2021Vedie: Lama Tsonyrezervovať

Vipassana

03.09.2021 - 10.09.2021Vedie: Roman Mieslerrezervovať

Jóga s Lussette

16.09.2021 - 19.09.2021Vedie: Lucia Neštickárezervovať
ďalšie kurzy

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.