Načítavam

Podporte nás

Javorie bude postupne zastrešované občianskym združením. Máme tu česť použiť na to už zabehnuté buddhistické OZ SATI SLOVENSKO, ktoré vzniklo ešte v roku 1998 za účelom organizovania meditačných kurzov. Ďakujeme Jindre Vaňkovej, zakladateľke o. z., za jej dlhoročnú prácu v tejto oblasti. S úctou a pokorou preberáme žezlo a budeme sa snažiť aj naďalej sprístupňovať Buddhovo učenie v našich končinách. 

Javorie je meditačné centrum s celoročnou prevádzkou. Pozývame učiteľov a organizujeme kurzy takmer v každom mesiaci v roku. Keďže sa snažíme sprístupniť Buddhovo učenie čo najväčšiemu počtu záujemcov, naše prijímy nie sú schopné pokryť ani polovicu všetkých výdavkov. Preto, ak Vám záleží na budúcnosti centra, môžete sa stať aktívnym podporovateľom a svojim darom prispieť k jeho ľahšiemu chodu. Na inšpiráciu odporúčame prečítať si článok o Dáne.

Uvítame akýkoľvek finančný dar, malý aj veľký, jednorázový alebo pravidelný. Nechávame to na vašich možnostiach a cítení. Naša vízia je mať dostatok donorov, ktorí budú podporovať centrum tak aby meditačné kurzy mohli byť už len za odporúčané príspevky.

Meno organizácie: Sati Slovensko o.z.

Adresa: Horný Tisovník 202, 962 75

Meno banky: ČSOB

IBAN: SK86 7500 0000 0040 1490 3479 

SWIFT/ BIC: CEKOSKBX

Do poznámky napíšte: Dána alebo Dar

(prosím nepoužívajte tento účet na platenia záloh za kurzy)

Ako nás môžete podporiť? 

  1. Jednorazovým finančným darom
  2. Pravidelnou finnačnou podporou v podobe trvalého príkazu
  3. Darovaním vaších 2% z daní. 

Saddhu Saddhu Saddhu 

 

2% z vaších daní

Ak ste sa rozhodli darovať nám vaše 2% tu sú všetky potrebné údaje: 

ICO:31800769

SID: nemáme - nevyplňa sa

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Sati Slovensko

Sídlo: Horný Tisovník 202, 962 75

IBAN: SK86 7500 0000 0040 1490 3479 

(prosím nepoužívajte toto číslo účtu na platenie zálohy na kurzy)

 

Postup pre zamestnancov:

1. do 15.2.2021 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % (alebo 3 %), ktoré môžete poukázať Javoriu (cez naše o.z. SATI SLOVENSKO) - minimálna čiastka sú 3 eurá.

2. vypíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (predvyplnené tlačivo tu)

3. obidve tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane) je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2021.

Kedy môžem darovať 3 % z dane?

Ak ste v roku 2020 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník a máte o tom potvrdenie od príslušnej organizácie. V takom prípade je potrebné na daňový úrad doručiť aj toto potvrdenie.

 

 

vyhlasenie-javorie

 

Postup pre fyzické osoby / živnostníkov, ktorí si daňové priznanie podávajú sami

1. vyplňte daňové priznanie podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2020 mali. Nachádzajú sa tam aj kolónky na poukázanie 2 % (alebo 3 %) z dane z príjmov fyzickej osoby.

2. vypočítajte si 2 % (alebo 3 %) z dane z príjmov , ktoré môžete poukázať Javoriu (cez naše o.z. SATI SLOVENSKO) – minimálna čiastka sú 3 eurá.

3.  do príslušných kolónok doplňte naše údaje:

IČO: 31800769

Právna forma: Občianske združenie

Názov: SATI SLOVENSKO

Sídlo: Horný Tisovník 202, 962 75 Horný Tisovník

4. Kompletne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na Váš daňový úrad do lehoty, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021). V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Kedy môžem darovať 3 % z dane?

Ak ste v roku 2020 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník a máte o tom potvrdenie od príslušnej organizácie. V takom prípade je potrebné na daňový úrad doručiť aj toto potvrdenie.

Postup pre právnické osoby

1. vyplňte daňové priznanie pre právnické osoby. Nachádzajú sa tam aj kolónky na poukázanie 1 % (alebo 2 %) z dane z príjmov právnickej osoby.

2. vypočítajte si 1 % (alebo 2 %) z dane z príjmov právnickej osoby, ktoré môžete poukázať Javoriu (cez naše o.z. SATI SLOVENSKO), prípadne viacerým prijímateľom  – minimálna čiastka v prospech jedného prijímateľa je 8 euro.

3. do príslušných kolónok doplňte naše údaje:

IČO: 31800769

Právna forma: Občianske združenie

Názov: SATI SLOVENSKO

Sídlo: Horný Tisovník 202, 962 75 Horný Tisovník

4. Kompletne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na Váš daňový úrad v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Kedy môžem darovať 2 % z dane?

Ak ste v roku 2020 alebo v roku 2021 až do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane akejkoľvek organizácii nezriadenej za účelom podnikania, tak môžete poukázať 2 % z dane.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá (napr. kópia darovacej zmluvy) – tie sú dôležité pri prípadnej kontrole.

Ako využijeme Vaše 2 %?

Pomôžu nám pri organizovaní kurzov, aby ste sa u nás cítili príjemne nielen vy, ale aj naši učitelia. Aby sme vedeli pohotovo reagovať na aktuálne potreby, či požiadavky, ktoré počas našej činnosti vznikajú.

Vďaka nim budeme aj naďalej šíriť dhammu medzi ľuďmi. Finančne podporujeme vydávanie kníh a brožúr o meditácii.

Vaše 2 % k nám pomôžu priviezť učiteľov nielen z „blízkeho“ okolia, ale aj mníchov z ďaleka. Ich cestovné výdavky uhrádza v plnej sume centrum (prípadne viacero centier).

Počas Vassa k nám pozývame mníchov, ktorí sú nápomocní pri vašich samozásedoch. Ich pobyt je spojený s výdavkami bežného života.

 

 

 

 

 

Plánované kurzy

„Chudobní túžia po bohatstve a bohatí po nebi, ale múdri túžia po stave pokoja“

(swámi Ráma)

inšpiratívny kurz

29.10.2021 - 31.10.2021Vedie: AHA Tímrezervovať

Mindfulness

03.11.2021 - 07.11.2021Vedie: Ján Burianrezervovať

Mindfulness

10.11.2021 - 14.11.2021Vedie: Andrej Jeleníkrezervovať

Beth Upton (Vipassana)

19.11.2021 - 28.11.2021Vedie: Beth Uptonrezervovať
ďalšie kurzy

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.