Načítavam

Pravidlá centra

 

V centre Javorie sa realizuje viacero druhov kurzov. Pre všetkých účastníkov platia tieto pravidlá. Pri samozásedoch torcha iné pravidlá a pri intenzívnych meditačných kurzoch opať mierne iné. Viac o typoch kurzov sa dočítate v sekcií Typy kurzov/pobytov.

Všetky kurzy: 

 1. Dodržiavajte 5 etických predsavzatí (hlavne žiaden alkohol a fajčenie len vonku z areálu).
 2. Máme tzv. tri úrovne ticha. Na hornom poschodí dodržujte ušlachtilé mlčanie, na strednom poschodí rozprávajte iba pokiaľ je to nevyhnutné, na spodnom poschodí rozprávajte pokiaľ je to zmysluplné. 
 3. Na izbách konzumujte len vodu. Kávu, čaj, keksíky a podobne prosíme konzumovať v jedálni.
 4. Vo vnútri hlavnej budovy používajte prezúvky. Ak chodíte vonku bosí, umyte si pred vstupom nohy.
 5. Po začatí kurzu používajte na vstup do budovy iba šatňu.
 6. Na záver dňa zavrite všetky okná, zhasnite sviečky a vypnite svetlo. Na noc, resp. v prípade nepriaznivého počasia počas dňa, zatvárajte strešné okná (kúpeľne, chodba, knižnica a meditačka).
 7. Do WC vhadzujte len toaletný papier, keďže máme biologickú čističku odpadových vôd. Nevhadzujte zubné nite, hygienické vreckovky a podobne.
 8. Teplotu na izbách si regulujte podľa potreby na radiátoroch. Aj v lete sa prebytkové teplo zo solárnych panelov púšťa do radiátorov. V zime vetrajte s rozumom.
 9. Karmajóga. Čiže výpomoc centru. Na týchto kurzoch je dobrovolná a po dohode s organizátorom. Avšak ak budete mať chuť môžete nám pomôcť s rôznymi prácami. Informácie dostanete pri príchode. 
 10. Pri odchode vyzliecť obliečky a plachtu. 
 11. Dodržujte pokyny učiteľa a personálu.

Samozásed

Ku každému meditujúcemu, pristupujeme individuálne. Príchod do centra umožňujeme až po vzájomnej dohode.

 1. Preberáte zodpovednosť za seba a svoj mentálny stav a nesiete zodpovednosť za prípadné, vami spôsobené, materiálne škody v centre.
 2. Samostatne meditovať môžu iba meditujúci, ktorí absolvovali dlhodobejší kurz s učiteľom vipassany, prípadne je vhodné mať odporúčanie na samozásed od učiteľa.
 3. V prípade, že sa v centre nachádza meditačný učiteľ, je povinné ísť k nemu na interview aspoň 1-2 krát za týždeň. Výnimky povoľuje jedine učiteľ. Alebo je možné mať dohodnutého svojho učiteľa na telefóne a v prípade potreby mu vedieť zavolať. 
 4. Akékoľvek výnimky povoľuje jedine učiteľ.
 5. Pokiaľ ste ubytovaný v chatkách, zodpovedáte za spodnú kuchynku a vonkajšie sociálky. Ak ste ubytovaný v hlavnej budove, máte na starosti zatvaranie okien, zhasínanie svetiel a prípadne sviečky.
 6. Nesiete zodpovednosť za prípadné, vami spôsobené, škody.
 7. Prístup k internetu je len prvý deň.

 

Buddhistické kurzy

Pravidlá a odporúčania centra

 

         

 Osem predsavzatí

 

 1. V našom centre dodržiavame minimálne prvých 5, ale ideálne všetkých 8 predsavzatí.
 2. Odporúčame decentné oblečenie vo svetlých tónoch, pohodlné, nie príliš vyzývavé alebo extravagantné. Také, aby pokrylo väčšinu vášho tela. Tiež je veľmi ohľaduplné nepoužívať výrazné parfumy, neopaľovať sa, či nenosiť cengajúce šperky.
 3. Dodržujte ušľachtilé mlčanie, hlavne v spoločných priestoroch. Pokiaľ potrebujete s niekým komunikovať, snažte sa byť mimo ostatných meditujúcich a minimalizujte svoj rozhovor iba na dôležité veci.
 4. Odporúčame nepoužívať telefóny. Najlepšie je ich počas zásedu úplne vypnúť (alebo mať vo flight móde). Ak potrebujete telefonovať, príďte na recepciu alebo choďte von z centra, aby ste nerušili ostatných. V súrnych prípadoch je na recepcii k dispozícii aj internet.
 5. Na izbách je povolené konzumovať len vodu. Kávu, čaj, keksíky a podobne konzumujte v jedálni.
 6. Vo vnútri hlavnej budovy používajte prezuvky. Ak chodíte vonku bosí, umyte si pred vstupom nohy.
 7. Po začatí zásedu používajte na vstup do budovy iba šatňu.
 8. Odporúčame nečítať knihy, papierové či elektronické.
 9. Ak ste posledný v noci v meditačke, zavrite všetky okná, zhasnite sviečky a vypnite svetlo. Na noc resp. v prípade nepriaznivého počasia počas dňa zatvárajte strešné okná (kúpeľne, chodba, knižnica a meditačka).
 10. Jogu a iné cvičenia praktizujte individuálne a podľa možností tak, aby ste nerušili ostatných. Najlepšie na izbe, prípadne v spodnej meditačke. Určite nie v hornej meditačke, alebo pred ňou.
 11. V meditačnej miestnosti nespite ani neležte. Môžete sedieť na stoličke, alebo stáť. Prípadné natiahnutie robte decentne a tak aby ste nesmerovali svoje chodidlá na Buddhu, alebo zadok na spolumeditujúcich.
 12. Do WC vhadzujte len toaletný papier, keďže máme biologickú čističku odpadových vôd. Nevhadzujte zubné nite, hygienické vreckovky a podobne.
 13. Teplotu na izbách si regulujte podľa potreby na radiátoroch. Aj v lete sa prebytkové teplo zo solárnych panelov púšťa do radiátorov. V zime vetrajte s rozumom.
 14. Ponúkame pranie v pračke za 2 €. V prípade, že si periete ručne, používajte sušiak vonku, vedľa horných chatiek. Spodnú bielizeň však sušte na izbe. Na sušenie nepoužívajte drevené zábradlie na oknách.
 15. Karmajóga. Čiže výpomoc centru. Každý meditujúci pomáha približne jednu hodinu denne podľa požiadaviek centra. Informácie dostanete pri príchode. Aj počas karmajógy sa dodržuje ušľachtilé mlčanie a všímavosť. 
 16. Počas meditačnej praxe neodporúčame držať pôst. Vyvážená, striedma strava je prospešná vyváženej praxi. Výnimky povoľuje jedine učiteľ. 
 17. Dodržujte pokyny učiteľa. Účasť na meditáciach a interview je povinná. Výnimky povoľuje jedine učiteľ. 

 

 

Nedodržanie Pravidiel centrapožiadaviek a odporúčaní učiteľa či personálu môže znamenať vylúčenie z Javoria. 

 
 1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami.
  Ubližovaniu živým bytostiam sa chcem zdržiavať.
 2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami.
  Brania toho, čo nie je dávané sa chcem zdržiavať.
 3. Abrahmacariya veramani sikkhapadam samadiyami.
  Akýchkoľvek sexuálnych aktivít sa chcem zdržiavať.
 4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami.
  Nepravdivého a zraňujúceho rozprávania sa chcem zdržiavať.
 5. Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami.
  Otupovania všímavosti omamnými látkami sa chcem zdržiavať.
 6. Vikalabhojana veramani sikkhapadam samadiyami.
  Požívania potravy po poludní sa chcem zdržiavať.
 7. Nacca-gita-vadita-visukkadassanamala-gandha-vilepana-dharana-mandana-vibhusanathana veramani sikkhapadam samadiyami.
  Tanca, spievania, počúvania hudby, zábavy, nosenia šperkov, používania parfémov a skrášľovania tela kozmetikou sa chcem zdržiavať.
 8. Uccasayana-mahasayana veramani sikkhapadam samadiyami.
  Ležania a sedenia na luxusných posteliach a kreslách sa chcem zdržiavať.

5 predsavzatí

 

 1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami

Ubližovaniu živým bytostiam sa chcem zdržiavať.

 2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami

Brania toho čo nie je dávané sa chcem zdržiavať.

3. Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami

Nevhodného sexuálneho správania sa chcem zdržiavať.

 4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami

Nepravdivého a zraňujúceho rozprávania sa chcem zdržiavať.

5. Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam    samadiyami

         Otupovania všímavosti omamnými látkami sa          chcem zdržiavať.

 

Plánované kurzy

„Nad vrcholmi hôr vládne mier. V korunách stromov sotva začuješ dych. Vtáčatá v lese stíchli. Postoj, a čoskoro aj ty pocítiš ten pokoj.“

(J.W.Goethe)

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.