Načítavam

Prístupová cesta

Hlavné body trasy: Zvolen - Zv. Slatina - Vígľaš - Slatinské Lazy - Stará Huta - až po návestie "Javorie"

Prístupová cesta 1
Prístupová cesta 2
Prístupová cesta 3
Prístupová cesta 4
Prístupová cesta 5
Prístupová cesta 6
Prístupová cesta 7
Prístupová cesta 8
Prístupová cesta 9
Prístupová cesta 10
Prístupová cesta 11
Prístupová cesta 12
Prístupová cesta 13
Prístupová cesta 14
Prístupová cesta 15
Prístupová cesta 16
Prístupová cesta 17
Prístupová cesta 18
Plánované kurzy

„Načúvaj! Inak ťa tvoje reči ohlušia.“

(indiánske príslovie)

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.