Načítavam

Prístupová cesta

Hlavné body trasy: Zvolen - Zv. Slatina - Vígľaš - Slatinské Lazy - Stará Huta - až po návestie "Javorie"

Prístupová cesta 1
Prístupová cesta 2
Prístupová cesta 3
Prístupová cesta 4
Prístupová cesta 5
Prístupová cesta 6
Prístupová cesta 7
Prístupová cesta 8
Prístupová cesta 9
Prístupová cesta 10
Prístupová cesta 11
Prístupová cesta 12
Prístupová cesta 13
Prístupová cesta 14
Prístupová cesta 15
Prístupová cesta 16
Prístupová cesta 17
Prístupová cesta 18
Plánované kurzy

„Usilovnosť je cestou k nesmrteľnosti, nedbanlivosť je cestou ku smrti. Usilovní neumierajú, nedbanliví sú už teraz ako mŕtvi.“

(Dhammapáda 21)

štúdium sút

02.08.2019 - 04.08.2019Vedie: Klaudiarezervovať

21.11.2019 - 01.12.2019Vedie: Bhante Sujatorezervovať
ďalšie kurzy

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.