Načítavam

Typy pobytov

Pre svoj rozvoj meditačnej praxe si môžete vybrať niektorý z nasledovných typov pobytov:

Pokiaľ chcete byť informovaní o chystaných kurzoch, vyplňte prosím svoju e-mailovú adresu, na ktorú Vám budú novinky zasielané. Pokiaľ vyplníte komplet celý registračný formulár, budú Vaše údaje už predvyplnené, čo Vám ušetrí čas, keď sa v budúcnosti budete prihlasovať na jednotlivé kurzy. Pokiaľ nechcete zadávať svoje osobné údaje, môžete sa na každý kurz prihlásiť osobitne, ako anonymný účastník - vtedy nemusíte uvádzať svoje osobné údaje, stačí nám e-mailová adresa, namiesto svojho skutočného mena môžete použiť aj prezývku.

Ak vyplníte mesto, kde bývate, budeme predpokladať, že odtiaľ aj budete cestovať - je to užitočné v prípade, že bude ponúkať možnosť zvezenia, prípadne naopak hľadať, či by Vás nemohol niekto vziať autom. Bližšie vysvetlenie rozdielu medzi zasielaním noviniek na e-mail, registráciou a rezerváciou nájdete na stránke Prihlásenie.


Všeobecné zásady pobytu na Javorí

Bez ohľadu na typ a dĺžku pobytu, každý, kto sa zdržiava v objekte meditačného centra Javorie, by mal dbať na čistotu mysle, a teda dodržiavať minimálne 5 etických predsavzatí (niekedy učitelia vyžadujú alebo aspoň doporučujú dodržiavanie 8 etických predsavzatí - to je vždy uvedené v informácii ku každému kurzu.) Dodržiavanie týchto základných predsavzatí povedie k tomu, že sa všetci na kurze budú cítiť príjemne a v bezpečí – nemusia sa obávať, že im niekto ublíži nejakým konaním (1. predsavzatie) alebo slovným útokom (3. predsavzatie), okradne (2. predsavzatie), že ich bude sexuálne obťažovať (4. predsavzatie) alebo ohrozovať pod vplyvom nejakých drog (5. predsavzatie).

Medzi ďalšie zásady patrí tolerancia (nebudeme agresívne presadzovať svoje potreby na úkor ostatných), súcitnosť (s ostatnými meditujúcimi i s inými bytosťami), jemnosť (vyhýbanie sa hrubosti v reči, myslení, chovaní). S tým súvisí nehlučnosť (nevyrušujeme ostatných), nenápadné, neprovokatívne oblečenie (pokiaľ kurz vedie mních, meditujúci by si mali zahaľovať telo tak, aby nemali odhalené ramená a kolená, je však dobré sa tak obliekať i keď kurz nevedie mních, z ohľadu voči iným meditujúcim, ktorí možno majú silné zmyslové túžby a sporým odevom by sme ich mohli provokovať a stimulovať v nich nevhodné sexuálne predstavy).

Niektorí učitelia vysvetľujú prvé predsavzatie striktne v tom zmysle, že jedlo má byť vegetariánske, aby sa prípravou pokrmu neubližovalo iným cítiacim bytostiam. Upresnenie ohľadom stravovania je uvedené pri každom konanom kurze (8 predsavzatí znamená, že sa jedlo podáva len dvakrát denne, ráno a na obed, a po poludní už meditujúci neprijímajú nijakú pevnú stravu. Čo sa týka nápojov, ktoré sú povolené, je to tiež upresnené pri každom kurze – niektorí učitelia nepovoľujú kávu, pretože ju považujú za „drogu“, niektorí učitelia medzi pevnú stravu neradia mlieko ani med, teda sa môžu prijímať popoludní...).

So súcitnosťou súvisí tiež ekológia – Javorie je nádherný a čistý kút prírody, akých už veľa nie je, preto by sme si mali túto zdravú prírodu vážiť a chrániť ju, neprodukovať žiadne zbytočné odpadky, a podľa možnosti používať len ekologické, bio-odbúrateľné čistiace prostriedky, pretože voda v tejto oblasti má vysokú kvalitu a mali by sme ju prírode vrátiť s vďačnosťou a čo najčistejšiu. Samozrejmosťou je triedenie odpadu (zamyslime sa nad tým, koľko odpadu denne produkujeme...)

Plánované kurzy

„Všimněte si, co se stane, přestanete-li označovat své zážitky za špatné a začnete je přijímat takové, jaké jsou.“

(Eckhart Tolle)

14.09.2018 - 23.09.2018Vedie: Maya Novákovárezervovať
ďalšie kurzy