Načítavam

Ján Burian

Mních/laik:laik
Pôvod:Česká republika
Komunikačný jazyk:čeština, angličtina
Ján Burian

Mojím hlavným cieľom je pomáhať ľuďom žiť plnší a spokojnejší život. Vediem kurzy všímavosti zamerané na zvládanie stresu a emócií. Venujem sa taktiež psychoterapii založenej na empatickom načúvaní, používaní emócií a vnímaní tela. Profesne sa ďalej venujem rozvoju empatie a všímavosti pri komunikácii a mediácii.

Absolvoval som psychoterapeutický výcvik v satiterapii a tréning pre lektorov MBCT organizovaný Oxfrodským centrom pre mindfulness. Od roku 2012 som  viedol desiatky kurzov všímavosti nie len pre širokú verejnosť alebo firmy, ale napríklad aj vo vezení. Podieľal som sa na prvom českom neurovedeckom výskume všímavosti. Vediem meditačnú skupinu v pražskom centre Lotus a meditačné ústrania. Ako odborník pomáham rodinám, ktoré sa starajú o svojich umierajúcich príbuzných v hospici Cesta domu.

Viac informácii nájdete na : http://praveted.info/honza_buria

Plánované kurzy

„Nedovoľ maličkostiam, aby narušili pokoj tvojej duše... Život je príliš vzácny, aby sme ho premrhali na pominuteľné zbytočnosti...“

(G. Kleiser)

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.