Načítavam

Všeobecne o Buddhizme

Buddhizmus je nábožensko-filozofický smer, ku ktorému sa hlási 230 až 500 miliónov prívržencov, čo z neho robí 4. najrozšírenejšie „náboženstvo“ planéty. (Keďže nemá všetky atribúty náboženstva či viery, často je jeho zaradenie medzi ne spochybňované a označuje sa skôr za filozofický či psychologický smer, alebo spôsob života.)

Vznikol v Indii. Vychádza z učenia Siddhartu Gautamu, ktorý žil v 5. storočí pred naším letopočtom na severe krajiny. Prezývali ho „Buddha“, čo znamená „prebudený“. Prebudenosťou pritom bolo myslené preniknutie do zákonitostí života. Ich pochopenie prináša slobodu (šťastie), prekonanie utrpenia spätého s bytím.

Buddhovo učenie sa v pálijčine nazýva dhamma, čo v preklade znamená „ako veci sú“. Hovorí o ceste k spomínanému nepodmienenému, trvalému šťastiu (prebudeniu, osvieteniu) a ponúka vedomosti, prostriedky a metódy na jeho dosiahnutie. Nevyžaduje vieru, resp. upozorňuje, že veriť v dhammu nestačí. Až vlastnou skúsenosťou sa viera či rozumom uchopené teoretické vedomosti stávajú skutočnou, trvalou múdrosťou. Buddha teda záujemcov nabáda skúmať a spytovať jeho učenie a overiť si jeho zmysluplnosť pre vlastný život. Meditáciu ponúka ako efektívny nástroj poznávania a získavania vlastných skúseností a vhľadov. Úplne oslobodenie sa od strastiplnosti, ktorá je spätá s podmieneným bytím, sa v jazyku pálí nazýva nibbánou (v sanskrite: nirvána).

Keďže má toto učenie už viac ako 2500 rokov, dá sa predpokladať, že ani buddhizmus sa nevyhol rozdeleniu. Keď si uvedomíme do akého veľkého územia sa šíril (viac v článku o šírení buddhizmu), bude nám jasné, že sa doň začleňovali vplyvy a zvyky jednotlivých krajín. Viac o jednotlivých školách v pripravovanom článku o školách buddhizmu.

 

 

Plánované kurzy

„Minulosť už pominula, budúcnosť ešte nenastala a v prítomnosti je každý jav taký aký je - tak vidí bdelá myseľ nevyvrátiteľne, nespochybniteľne. Aj dnes je treba sa usilovať, veď kto vie? Smrť môže prísť už zajtra.“

(Bhaddékaratta gáthá)

Vipassana

16.02.2021 - 21.02.2021Vedie: Hannes Huberrezervovať

Či Kung

23.02.2021 - 28.02.2021Vedie: Juraj Jaseňrezervovať

Mindfulness

03.03.2021 - 07.03.2021Vedie: Andrej Jeleníkrezervovať

Mindfulness

18.03.2021 - 21.03.2021Vedie: Dušan Šeborezervovať
ďalšie kurzy

Ako vyzerá meditačný zásed na Javorí

Meditačný zásed na Javorí optikou nášho účastníka. Takto to cítil Martin Lajprík.