Načítavam

Výroky


Buď prívetivý, pretože každý, koho stretneš, má svoje problémy.

Nenávisť kalí zrak, a tým znemožňuje hľadať pravdu.

Príčiny chýb bývajú zvyčajne nebezpečnejšie ako chyby samy.
(Jerzy Andrzejewski)

Skúsenosti sú semienka, z ktorých vyrastá múdrosť.
(Konrad Hermann Josef Adenauer)

Kto sa zlostí, pyká za hriechy druhých ľudí.
(Konrad Hermann Josef Adenauer)

Ber ľudí takých, akí sú – iných niet.
(Konrad Hermann Josef Adenauer)

Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.
(Joseph Addison)

Úspech odhalí najhoršie vlastnosti, zatiaľ čo pád tie najlepšie.
(George Abbot)

Neexistuje nic, co by víc stálo za objevení v této lidské podobě, než vědět, kým jste.
(Mooji)

Thought which is well guarded is the bearer of happiness.
(Buddha)

Whatever words we utter should be chosen with care for people will hear them and be influenced by them for good or evil.
(Buddha)

He is able who thinks he is able.
(Buddha)

He who experiences the unity of life sees his own self in all beings, and all beings in his own self, and looks on everything with an impartial eye.
(Buddha)

Be vigilant, guard your mind against negative thoughts.
(Buddha)

We are what we think. All that we are arises with our thoughts. With our thoughts, we make the world.
(Buddha)

What we are today comes from our thoughts of yesterday, and our present thoughts build our life of tomorrow: Our life is the creation of our mind.
(Buddha)

You cannot travel on the path until you become the path itself.
(Buddha)

Have compassion for all beings, rich and poor alike; each has their suffering. Some suffer too much, others too little.
(Buddha)

If a man lives a pure life, nothing can destroy him.
(Buddha)

The Buddhas do but tell the way; it is for you to swelter at the task.
(Buddha)

Hatred does not cease through hatred at any time. Hatred ceases through love. This is the eternal rule.
(Buddha)

Peace comes from within. Do not seek it without.
(Buddha)

It is better to conquer yourself than to win a thousand battles.
(Buddha)

You will not be punished for your anger; you will be punished by your anger.
(Buddha)

No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path.
(Buddha)

Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life.
(Buddha)

Work out your own salvation. Do not depend on others.
(Buddha)

It is a man´s own mind, not his enemy or foe, that lures him to evil ways.
(Buddha)

To be idle is a short road to death and to be diligent is a way of life; foolish people are idle, wise people are diligent.
(Buddha)

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.
(Buddha)

To walk safely through the maze of human life, one needs the light of wisdom and the guidance of virtue.
(Buddha)

A good friend who points out mistakes and imperfections and rebukes evil is to be respected as if he reveals a secret of hidden treasure.
(Buddha)

Even death is not to be feared by one who has lived wisely.
(Buddha)

Nothing ever exists entirely alone; everything is in relation to everything else.
(Buddha)

When you realize how perfect everything is you will tilt your head back and laugh at the sky.

An insincere and evil friend is more to be feared than a wild beast. A wild beast may wound your body; but an evil friend will wound your mind.
(Buddha)

We are shaped by our thoughts; we become what we think. When the mind is pure, joy follows like a shoadow that never leaves.
(Buddha)

To understand everything is to forgive everything.
(Buddha)

All that we are is the result of what we have thought. The mind is everything. What we think, we become.
(Buddha)

Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense.
(Buddha)

There are only two mistakes one can make along the road to Truth: not going all the Way, and not starting.
(Buddha)

Love the whole world as a mother loves her only child.
(Buddha)

Those who lead others through nonviolent means, knowing right and wrong, may be called Guardians of the Dhamma.
(Buddha)

There is a desire that leads to further suffering, but there is also a desire that leads to the end of sufferng.
(Ajahn Candasiri)

As soon as we start practising generosity, sharing what we have with others, we find that in fact there is always enough. We also discover that the heart is nourished in a quite particular way when we start to be generous.
(Ajahn Candasiri)

How we resond to things now will affect how things happen to us in the future.
(Ajahn Candasiri)

Kiež sa vám dostane požehnania, kiež vás ochraňujú všetci dévovia! Silou všetkých buddhov kiež ste vždy v bezpečí.
(Sumangala gáthá)

Žiť na vhodnom mieste, z minulosti mať zásluhy a správne usilovať - to je najvyššie požehnanie.
(Mahá mangala sutta)

Nezdružovať sa s hlúpymi, s múdrymi sa združovať, uctievať tých, ktorí sú hodní úcty - to je najvyššie požehnanie.
(Mahá mangala sutta)

Klid není nepřítomnost zvuku, ale nepřítomnost ega.

Minulosť už pominula, budúcnosť ešte nenastala a v prítomnosti je každý jav taký aký je - tak vidí bdelá myseľ nevyvrátiteľne, nespochybniteľne. Aj dnes je treba sa usilovať, veď kto vie? Smrť môže prísť už zajtra.
(Bhaddékaratta gáthá)

Všetky javy sú bezobsažné. Keď to človek pozoruje s múdrosťou, neuspokojivosť toho vedie k odpútanosti. Toto je cesta očisty mysle.
(Maranánussati)

Všetky javy sú neuspokojivé. Keď to človek pozoruje s múdrosťou, neuspokojivosť vedie k odpútanosti. Toto je cesta očisty mysle.
(Maranánussati)

Všetky javy sú pominuteľné. Keď to človek pozoruje s múdrosťou, neuspokojivosť toho vedie k odpútanosti. Toto je cesta očisty mysle.
(Maranánussati)

Aj keby niekto zvíťazil v bitke tisíckrát nad tisícmi mužov, najväčším víťazom je ten, kto zvíťazil nad jediným: nad sebou samým.
(Dhammapáda)

Moudrý člověk nic nehromadí. Čím víc žije pro druhé, tím plnějsí je jeho život. Čím víc dává, tím je bohatší. není náhoda, že když zahodil já, našel své skutečné Já.
(Lao´C)

Objekt je objektem pro subjekt, subjekt je subjektem pro objekt. Pochopte, že relativita dvou spočívá vždy jen v jedné prázdnotě.
(Seng-Chao)

Čím víc chcete zastavit pohyb, aby ste dosáhli klidu, tím neklidnější bude váš klid. pokud budete setrvávat v dualitě, jak pak můžete poznat jednotu?
(Seng-Chao)

Nelpěte na zádných vnějších vazbách, ani se neuchylujte do vnitřního světa. Setrvávejte v klidné jednotě se vším a všechny překážky beze stopy zmizí.
(Seng-Chao)

Cesta k poznání není nijak složitá, jen je třeba vyhnout se rozlišování. Když se osvobodíme od nenávisti a lásky, objeví se sama jako světlo ve dne.
(Seng-Chao)

V momentě, kdy začneš myslet na pravidla, objeví se zmatek.
(Lao´C)

Nepopierateľnej skutočnosti, že moje bytie je prchavé, živorí z okamihu na okamih a je vystavené možnosti nebytia, zodpovedá druhá, tak isto nepopierateľná skutočnosť, že aj napriek tejto prchavosti som, že som z okamihu na okamih udržiavaná v bytí a že v tomto mojom prchavom bytí je obsiahnuté trvalé Bytie.
(Edit Stein)

V životě lidském mohou nastat dvě tragédie. Jedna je, když nedostaneme to, co chceme. Druhá je, když to dostaneme.
(Oscar WIlde)

ó, milý pán, i vy ostatné božstvá tohto miesta, dožičte mi, aby som sa stal krásnym vo svojom vnútri; a to vonkajšie, čo mám, aby neodporovalo vnútorným vlastnostiam.
(Sókratova modlitba)

Povedz mi a zabudnem; ukáž mi a ja si spomeniem; ale nechaj ma zúčastniť sa a ja pochopím.
(Konfucius)

Cez očistené dvere vnímania by sme videli všetko také, aké to je - nekonečné.
(William Blake)

Nejste zde pouze proto, abyste se starali o živobytí. Jste zde proto, abyte umožnili světu žít plněji, s odvážnější vizí, s ušlechtilejším duchem naděje a činu. Jste zde, abyste svět obohatili, a pokud na toto poselství zapomínáte, ochuzujete sami sebe.
(Woodrow Wilson)

Na neviditelné úrovni jsme všichni spojeni. Všichni jsme bratři a sestry, přináležijící k jedné rodině. To, že jsme odděleni, je pouhá iluze. Mystikové a světci nám to říkají po tisíc let - všichni jsme utkáni ze stejného sukna, a když raníš jedného člověka, raníš také sám sebe.
(Robin Sharma)

Člověk si musí uvědomit pravdu skrývající se pod povrchem našich soudů o druhých lidech. Lidé, kteří zraňují jiné lidé, byli sami zraněni. Lidé, kteří nemají rádi sami sebe, neumí projevovat lásku druhým. A lidé kteří nemají žádnou sebeúctu, netuší jak projevovat úctu ostatním.
(Robin Sharma)

Problém našich čias nie je atómová bomba, ale srdce človeka.
(Albert Einstein)

Dokonalosť je norma nebies, len túžba po dokonalosti je norma človeka.
(J. W. Goethe)

Ži tak, akoby si sa každú chvíľu mal rozlúčiť so svetom, akoby čas, ktorí ti zostáva, bol neočakávaným darom.
(Marcus Aurelius)

Predstavte si to ticho, keby ľudia vraveli len to, čo vedia.
(Karel Čapek)

Dovoľ svojim myšlienkam, aby sa upokojili. Aby si uvedomili krásu sveta a nepredstaviteľné, nesmierne poklady, ktoré ponúka. Všetko, čo v sebe skrýva, všetko, po čom túži tvoje srdce, všetko, na čo ťa tvoja povaha predurčuje - to všetko čaká len na teba. Ty na to prídeš. Prídeš na to.
(E. Carpenter)

Nauč sa byť ticho. Dovoľ svojej mysli načúvať a porozumieť.
(Pythagoras)

Pokoj je, keď nezáleží na tom ako plynie čas.
(Maria Schell)

Tíško lež v tme a načúvaj dažďu, vrčaniu okoloidúcich áut, šelestu lístia. Zriekni sa rozhodnutí, úvah, času. Svet za oknom obklopuje ticho, ktoré ťa nežne objíma.
(P. Brown)

Všetky problémy zmiznú tak rýchlo, ako rýchlo sa naučís zostať pokojným a sledovať, ako sa navôkol rozlieva božská harmónia.
(J.S.Goldmith)

Zbierame informácie, veci, ľudí, myšlienky, "hlboké zážitky", nikdy však neprenikneme pod povrch... Ale občas prestaneme. Ticho sedíme. Stratíme sa v hŕbe lístia alebo v ich predstave. Načúvame a vietor z úplne iného sveta začne šepkať.
(J. Carroll)

Když se dostanete k srdci života, budete nacházet krásu ve všem, i v očích, které jsou ke kráse slepé.
(Ch. Gibran)

V tisíci převlecích setkáváme se zas a znova na cestách života.
(C.G.Jung)

Utiecť pred hlukom. Utiecť do tichých polí, nad ktorými sa vypína šíra obloha. Kde sa medzi nami a hviezdami rozprestiera ticho, a v ňom môžeme počúvať svoj vnútorný hlas.
(J.K.Jerome)

Život je taký krátky - musíme ho žiť veľmi pomaly.
(thajské príslovie)

Nepremrhať život neznamená konať. Nepremrhať život znamená žiť.
(Lao´C)

Šťastie je ako motýľ, ktorý od nás odletí vždy keď ho chceme chytiť, ale ak zostaneme pokojne sedieť, môže si na nás sadnúť.
(N. Hawthorne)

Človek, ktorý vie, že i málo stačí, bude mať vždy veľa.
(Lao´C)

Nemôžeš mať všetko. Kam by si to dal?
(Ann Landers)

Toho, kto nie je spokojný s málom, neuspokojí nič.
(grécke príslovie)

Všetky naše trápenia pochádzajú z neschopnosti sedieť ticho v prázdnej miestnosti.
(Blaise Pascal)

...uchovať si ticho uprostred všetkého toho hluku. ... zostať otvorený a pokojný... bez ohľadu na to, koľko ľudí sa trmáca po cvičisku v rozvírenom prachu pod vyprahnutou oblohou.
(D. Hammarskjold)

Nad vrcholmi hôr vládne mier. V korunách stromov sotva začuješ dych. Vtáčatá v lese stíchli. Postoj, a čoskoro aj ty pocítiš ten pokoj.
(J.W.Goethe)

Každý zvuk se rodí z ticha, umírá v tichu a během svého trvání je obklopen tichem. Ticho umožňuje zvukům existovat. Ticho je neslyšitelnou součástí každého zvuku.
(Eckhart Tolle)

Keď stratíte spojenie s vnútorným tichom, stratíte spojenie so svojim ja. Ak stratíte spojenie so svojim ja, stratíte sa vo svete.
(Eckhart Tolle)

Načúvaj! Inak ťa tvoje reči ohlušia.
(indiánske príslovie)

A ticho prichádza ako liečivý obklad, aby zahojilo údery hluku.
(O.W.Holmes)

Existuje ticho, do ktorého vonkajší svet neprenikne. Existuje odveký pokoj, ktorý nosíš v srdci a ktorý si nikdy nestratil.

Hlboko v duši pod bolesťou, pod všetkými nástrahami života sa rozprestiera velebné ticho – nekonečný oceán pokoja, ničím nerušený, rozľahlý pokoj prírody, úžasný, záhadný. A práve ten hľadáme vášnivo, túžobne, tu i tam, všade, až napokon ho nachádzame v sebe.
(R.M.Bucke)

"Jak se můžu stát svatým člověkem - tak jako ty?" zeptal se žák. "Proč být svatým?" řekl Mistr. "Být člověkem je už docela velké uskutečnění."

V klášteře existovalo mnoho pravidel, ale Mistr byl vždy proti jejich absolutnímu dodržování: "Podřízenost udržuje pravidla", říkal. "Láska pozná, kdy je má porušit."

Ak chceš počuť spev svojej duše, obklop sa mlčaním.
(Arturo Graf)

Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.
(Ján Pavol II.)

Chamtivosť je hlavná príčina biedy; ak zväčšuješ chamtivosť strácaš základ. Ak nie si chamtivý, si čistý a voľný, kdekoľvek si; hory, rieky a zem neprekážajú svetlu v tvojich očiach.
(Še-Sien)

Nedovoľ maličkostiam, aby narušili pokoj tvojej duše... Život je príliš vzácny, aby sme ho premrhali na pominuteľné zbytočnosti...
(G. Kleiser)

Uvědomovat si svou vlastní jednotu se vším kolem je pravá láska.
(Eckhart Tolle)

Všimněte si, že když vnímáte ticho, tak nemyslíte na nic. Uvědomujete si, ale nemyslíte.
(Eckhart Tolle)

Protějškem vnějšího hluku je vnitřní hluk myšlení. Protějškem vnějšího ticha je vnitřní ticho.
(Eckhart Tolle)

Všimněte si, co se stane, přestanete-li označovat své zážitky za špatné a začnete je přijímat takové, jaké jsou.
(Eckhart Tolle)

Hledej odpověď na stejném místě, odkud přišla otázka.
(DžCha. Rúmí)

Keď sa zadívame hlboko do srdca kvetiny, uvidíme mraky, slnko, kamene, čas, zem, celý vesmír a všetko v ňom. Bez mrakov by nebol dážď a bez dažďa by neboli kvetiny.
(Thich Nhat Hanh)

Žákovi, který si vždy stěžoval na ostatní, Mistr řekl: "Pokud to, co sleduješ je mír, začni transformovat sám sebe, ne ostatní. Je lehčí nosit papuče než dávat koberec do celého světa.

Chudobní túžia po bohatstve a bohatí po nebi, ale múdri túžia po stave pokoja
(swámi Ráma)

Pozorovanie pominuteľnosti je najlepší spôsob, ako rozvinúť skúsenosť prázdnoty a neskutočnosti všetkých vecí.
(Lama Ole Nydahl)

Jsi tím, co vidíš v druhých! Vnímej ve všech světlo, příteli. To je nejpraktičtější a nejrychlejší cesta k tvému vlastnímu osvícení.
(Ráhula, syn Buddhu Šákjamuniho)

Veci nie sú také, aké sa zdajú byť; nie sú ani iné.
(Buddha Šákjamuni)

Kiež sú všetky bytosti zdravé, šťastné a zbavené utrpenia.

Usilovnosť je cestou k nesmrteľnosti, nedbanlivosť je cestou ku smrti. Usilovní neumierajú, nedbanliví sú už teraz ako mŕtvi.
(Dhammapáda 21)

Dar Dhammy predčí všetky ostatné dary.

Láska v minulosti je len spomienka, láska v budúcnosti je len očakávanie, skutočná láska žije proste v prítomnosti.
(Buddha Šákjamuni)

Ničím jiným si neuškodíme více než tím, že zapomeneme na pomíjivost.
(Khandro rinpočhe)

Plánované kurzy

„Čím víc chcete zastavit pohyb, aby ste dosáhli klidu, tím neklidnější bude váš klid. pokud budete setrvávat v dualitě, jak pak můžete poznat jednotu?“

(Seng-Chao)

14.09.2018 - 23.09.2018Vedie: Maya Novákovárezervovať
ďalšie kurzy